150.000 danskere bruger e-cigaret: Sundhedsstyrelsen fraråder

Flere og flere bruger den såkaldte e-cigaret. Det viser en ny undersøgelse.

Sundhedsstyrelsen har vurderet den aktuelle viden om e-cigaretter. Konklusionen er, at der er betydelig usikkerhed om de sundhedsmæssige konsekvenser.

Undersøgelsen, der er gennemført af Epinion for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening, viser, at tre procent af befolkningen over 15 år - svarende til 150.000 personer - i dag anvender e-cigaretter. Heraf anvender cirka 50.000 e-cigaretten dagligt. Det er især daglige rygere, der anvender e-cigaretter. De fleste (59 procent) bruger e-cigaretter med nikotin.

Der er betydelig usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af at bruge e-cigaretter både med og uden nikotin, da der ikke eksisterer gode videnskabelige undersøgelser af langtidsbrug af e-cigaretter. Den betydelige usikkerhed indebærer, at Sundhedsstyrelsen – på linje med Verdenssundhedsorganisationen WHO - på det foreliggende grundlag og ud fra et forsigtighedsprincip ikke kan anbefale brug af e-cigaretter.

Kræftens Bekæmpelse vil gå så vidt, at e-cigaretter skal omfattes af rygeloven.

Hvis man ønsker at anvende nikotinpræparater i forbindelse med rygestop, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man anvender de lægemidler, der er godkendte hertil.

Dagens Gossip