20 millioner skal nedbringe sagsbunker i Grønland

Regeringen har afsat 20 millioner kroner til at nedbringe de ophobede sagsbunker ved retterne i Grønland, og Domstolsstyrelsen nedsætter nu en arbejdsgruppe med de øvrige myndigheder i straffekæden for at sikre, at pengene bliver brugt rigtigt.

- Der er ingen tvivl om, at vi har en alvorlig situation med sagsbunker og lange sagsbehandlingstider i Grønland, siger Domstolsstyrelsens direktør Charlotte Münter i en pressemeddelelse.

- Derfor er det meget glædeligt, at regeringen har besluttet at afsætte ekstraordinære midler, så vi forhåbentlig kan få bragt sagsbehandlingstiderne ved kredsretterne ned til et rimeligt niveau, siger Charlotte Münter.

Der er gennem mange år sket en ophobning af sager ved kredsretterne i Grønland, så det nuværende antal verserende sager er på omkring 8000, heraf omkring 1700 kriminalsager. Til sammenligning vurderes der normalt at være omkring 5000 sager.

Domstolsstyrelsen og dommeren ved Retten i Grønland har fremlagt en række løsninger på de høje sagsbunker.

- Vi skal have stabiliseret sagsbehandlingen, så kredsretterne kan behandle de sager, der kommer ind, og der ikke opstår nye bunker, siger Charlotte Münter.

De 20 millioner kroner, som regeringen har afsat, skal først og fremmest bruges til at nedbringe bunken af ophobede sager til et normalt niveau i løbet af tre år.

Parallelt med den ekstraordinære indsats for at nedbringe antallet af verserende sager, vil Domstolsstyrelsen og retterne i Grønland arbejde for at effektivisere og stabilisere sagsbehandlingen.

Til det formål vil Domstolsstyrelsen over de næste fire år afsætte midler til blandt andet uddannelse af kredsdommere, effektivisering af forkyndelse og indførelse af principper om bedste praksis.

- En af de store udfordringer i Grønland er, at godt halvdelen af de i alt 12 kredsdommerstillinger er ledige, siger Charlotte Münter.

Der har også været sagsbunker ved retterne i Danmark. Det største antal verserende sager ved byretterne var i 2009, hvor der ved udgangen af året var tæt ca. 223.000 verserende sager, heraf mere end 100.000 fogedsager og 42.000 straffesager.

Det aktuelle antal sager ved de danske byretter er, at der her efter 1. halvår 2013 er ca. 130.000 verserende sager, heraf ca. 56.000 fogedsager og 14.000 straffesager.

/ritzau/

Dagens Gossip