31 borgmestre vil nedlægge regionerne

69 af landets 98 borgmestre har svaret på rundspørgen. 22 er uenige i nedlæggelsen, mens 16 ikke har taget stilling eller ikke ønsker at svare.

Borgmestrenes holdning overrasker kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

Han vurderer, at borgmestrenes tanker bunder mere i »magtkamp« end i et fagligt argument.

»Sundhed bliver i fremtiden et meget ubehageligt område rent politisk på grund af en aldrende befolkning og en masse alders- og livsstilsbetingede sygdomme. Det bliver dyrt, og derfor undrer det mig, at kommunerne kan have lyst til selv at sidde med det«, siger han.

Socialdemokraternes officielle partipolitik taler for at bevare regionerne, men ønsket om at nedlægge deles alligevel også af flere S-borgmestre.

»Det kan give bedre styring og bedre økonomi. Nogle opgaver kan kommunerne overtage alene eller i fællesskab. Hele sundhedsdelen kunne man sagtens gøre mere ved kommunalt«, siger Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Jørgensen (S).

Hos Venstre går man officielt ind for nedlæggelse, og i rundspørgen findes den største modstand også blandt V-borgmestre.

»Kommunerne har fået en størrelse, hvor vi kan løfte flere opgaver. Staten kan sørge for det overordnede blik på sygehusene. Man ville uden tvivl få en effektivisering ud af at nedlægge regionerne«, siger Jørn Pedersen, V-borgmester i Kolding.

Men kommunerne har ikke kompetencerne til at overtage sundhedsopgaverne, lyder det typiske svar fra de borgmestre, der vil bevare regionerne.

»Opgavernes størrelse gør, at det er bedre at bevare dem i regionerne«, siger Niels Borring, S-borgmester i Favrskov.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder

Landets 5 regioner råder til sammen over et årligt budget på 104,9 milliarder kroner.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) undrer sig over de 31 borgmestre i undersøgelsen.

»Jeg er overrasket og også lidt trist over svarene. For jeg synes egentlig, at der i langt de fleste regioner foregår et rigtig godt samarbejde mellem kommuner og regioner. At man så bare siger, at det synes man godt, at man med et pennestrøg kan stryge, det kommer bag på mig«.

Roger Buch kalder det »en dårlig idé« at nedlægge regionerne.

»Efter kommunalreformen har kommunerne haft gevaldige problemer med de opgaver, som de overtog fra amterne, blandt andet det specialiserede socialområde og handikapområdet,« siger han til Politiken.

Dagens Gossip