350.000 boliger er overbelånt

Danske boligejere er verdens nok mest gældsatte. Mange har tilmed langt større gæld, end deres bolig er værd. Da brugen af lån uden afdrag med variable renter samtidig er meget stor, udgør det en yderst farlig cocktail for danske økonomi.

Det viser en ny undersøgelse, »Danske boligejeres økonomi«, som er udarbejdet af lektor Morten Skak og ph.d.-studerende Gintautas Bloza fra Syddansk Universitet for Boligøkonomisk Videncenter.

Den slår fast, at op mod 350.000 boliger eller tæt ved 27 procent af alle ejerboliger herhjemme er overbelånt. Det er defineret som boliger, der har en gæld med pant i fast ejendom, som er større end 80 procent af boligens skønnede handelspris.

Af disse er tæt ved halvdelen, altså omkring 175.000, så hårdt spændt for, at gælden udgør mere end 100 procent af boligens handelspris, hvorfor de er insolvente.

Morten Skak kalder tallene for »skræmmende« og siger, at »situationen på det danske boligmarked er »ganske alvorlig«.

»Udgangspunktet for gælden er uhyre højt lige nu. Men der er håb om, at det bliver lidt bedre i de kommende år, hvor prisen på boliger sandsynligvis vil stige,« siger Morten Skak.

Undersøgelsen belyser gældsætningen fra 1995 og frem til og med 2010. Men siden har billedet ikke ændret sig meget, vurderer Morten Skak, eftersom priserne faldt stort i 2011, hvorefter de er steget nogenlunde lige så meget.

Det er især unge, som har meget gæld. Blandt personer, som er under 35 år, er tæt ved 55 procent overbelånte, mens 25 procent er insolvente. Derimod er der kun 1,5 procent af alle over 65 år, som er insolvente, fremgår det.

Direktør Karsten Beltoft fra Realkreditforeningen er ikke specielt bekymret over de nye tal.

»For de langt de fleste unge, som køber en bolig i dag, har jo ikke 20 procent til udbetalingen. Så de starter med at være overbelånte og vil typisk være det ti år frem i tid. Med de store prisfald, der er set på boliger de senere år, kunne det let have set meget værre ud,« siger Karsten Beltoft.

Morten Skak peger dog på, at det normale, hvis det ses over en længere periode, er, at kun 15 procent af boligerne er overbelånte, mens tre procent er insolvente.

»Det niveau er vi langt over i dag. Den gennemsnitlige belåning af danske boliger har aldrig før været så høj som nu, og set i et internationalt lys er den danske boliggæld helt exceptionel høj,« siger Morten Skak.

Han tilføjer, at det er særligt bekymrende, at mange tilmed har lån med variable renter og uden afdrag. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis renten stiger, og ulykkerne er ude.

»Følsomheden over for stigende renter er blevet meget voldsom. Derfor bør adgangen til at tage lån med variable renter og uden afdrag begrænses,« siger Morten Skak.

Konkret foreslår han, at Danmarks Nationalbank får ret til at fastsætte en øvre grænse for, hvor meget farlige lån uden afdrag og variable renter må udgøre af den samlede belåning. Den grænse mener Morten Skak under normale forhold skal være nede omkring 25 procent. I dårlige tider, hvor boligpriserne falder, kan grænsen så sættes op, mens den bør sættes ned i gode tider, hvor boligpriserne stiger. På den måde får Danmarks Nationalbank et nyt pengepolitisk instrument til at styre dansk økonomi med.

Analysen viser også, at unge skal leve på et skrabet budget i 21 måneder, før de i dag har penge nok til at komme med fem procent i udbetaling og betale andre handelsomkostninger ved et boligkøb. Det er betydeligt mere end i 1995, hvor samme sum kunne spares op på ni måneder, fordi boligpriserne dengang var lavere. Omkring København, hvor priserne er højest, skal unge spare op mellem 25 og 34 måneder, før de har penge nok til en udbetaling og handelsomkostninger, fremgår det.

Dagens Gossip