360 anmeldelser sparer Kolding Kommune for knap 5 mio. kroner

Antallet af anmeldelser om socialt bedrageri er steget igennem årene, og de 360 anmeldelser i 2013, er også en markant stigning i forhold til de 233 sager i 2012. Men sammen med antallet af anmeldelser, kommer også en stigning i antallet af sager hvor det bliver klart, at borgere får uberettigede ydelser fra det offentlige.

Således sparede Kontrolgruppens arbejde Kolding Kommune for nettoydelser på 4,9 millioner kroner alene i 2013.

- Vi betaler til en fælles kasse, for at sikre, at vi som samfund har mulighed for at hjælpe de borgere, der virkeligt har behov for hjælpen. Der er altså stadigvæk både ældre, handicappede og udsatte børn der kunne gøres mere for. Blandt andet derfor er det uacceptabelt når borgere får - eller sagt lige ud - selv tager fra kassen, uden at have ret til det, siger Lis Ravn Ebbesen, Socialudvalgsformand, Kolding Kommune.

Den øgede besparelse på de 4,9 millioner kroner i 2013, sammenlignet med en besparelse på 2,0 millioner kroner i 2012, er til dels kommet ved et øget samarbejde internt i kommunens forvaltninger. Samarbejdet har resulteret i en skærpet opmærksomhed på socialt bedrageri ude i de enkelte afdelinger, og der er i årets løb kommet flere interne anmodninger om Kontrolgruppens assistance.

Kontrolgruppen modtager dog stadigvæk mange anonyme anmeldelser fra borgere, og i løbet af 2014 vil de blive yderligere suppleret med såkaldte ”Crunch”-lister. Det er Udbetaling Danmark der begynder at rundsende lister til alle landets kontrolgrupper.

Listerne bygger på data fra Udbetaling Danmarks IT-systemer, der ved samkøringer har fundet indikationer for at der er forhold der måske ikke er som de burde være.

- Det er helt forståeligt og på sin plads, at borgerne reagerer, hvis de oplever lignende tilfælde som dem vi har fået præsenteret i socialudvalget over årene: Ugentlige fridage, der er betalt via sygedagpenge. Par der er reelt samboende med fælles børn og økonomi, men hvor en ene part alligevel hæver forhøjet børnetilskud, siger Lis Ravn Ebbesen, Socialudvalgsformand, Kolding Kommune og fortsætter:

- Studerende der rent faktisk er hjemmeboende, men er tilmeldt en anden adresse. Det der undrer mig mest, er at snyderne ofte er et bredt udsnit af Hr. og Fru Kolding - som bestemt ikke er hvad jeg vil kalde svage eller udsatte, siger Lis Ravn Ebbesen, Socialudvalgsformand, Kolding Kommune.

Se resultatet for 2013 i grafikken nedenunder...

Dagens Gossip