4 ud af 5 danskere: Ansatte har selv ansvar for egen fysisk form

85 procent af danskerne mener, at ansatte selv har ansvaret for deres fysiske form, hvis arbejdet kræver det. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Dansk Erhverv blandt 1006 danskere, skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

- Det er positivt, at befolkningen ser det som værende ens eget ansvar at holde sig fysisk fit – ikke mindst i forhold til at kunne varetage det pågældende arbejde, hvis det kræver det. Det er også positivt, at hovedparten af danskerne tager ansvar for, at de selv skal være med til at holde deres kompetencer og kvalifikationer ved lige, siger Anne-Marie Røge Krag, chef- konsulent i Dansk Erhverv.

Hun understreger hermed, at det ikke er arbejdsgiverens ansvar.

- Men hvis en arbejdsgiver alligevel frivilligt vælger at tage særlige sundhedshensyn på arbejdspladsen og for eksempel tilbyde medarbejderne fysiske aktiviteter, så er det bestemt gavnligt at tænke indsatsen ind i virksomhedens kerneopgave. På den måde giver sundhedsindsatsen mening for virksomheden og for den enkelte. En god løsning, hvis man som arbejdsgiver har overskuddet til det, men altså ikke et krav – hverken ifølge lovgivningen eller danskerne, siger Anne-Marie Røge Krag.

Den enkelte bærer ansvaret

Hos arbejdsgiverorganisationen DA mener man, at de enkelte virksomheder og medarbejdere bedst selv evner at finde konkrete løsninger på, hvordan medarbejderne kan holde sig i god form. Men i sidste ende er det den enkelte medarbejder, der bærer ansvaret.

- Det vil altid være den enkelte, der har ansvaret for at være i en sundhedsmæssig tilstand, hvorudfra man kan overkomme det arbejde, man skal varetage. At det kan blive understøttet af arbejdspladsen, i form af for eksempel motionsmuligheder og sund mad i kantinen, er kun fint. Men ansvaret kan kun være et sted, og det er hos den enkelte, siger Erik E. Simonsen, underdirektør i DA.

Ifølge ham er det værste, der kan ske for en medarbejder, at man mister sit arbejde. Og det gælder både økonomisk og helbredsmæssigt.

- Derfor er det også en mærkelig tanke, at det kun er virksomhederne, der har gavn af, at man kan overkomme sit arbejde, mener Erik E. Simonsen.

Find en fælles løsning

Hos arbejdstagerorganisationen LO er man enig i, at det er ude på de enkelte arbejdspladser, man i fællesskab skal finde løsningerne. LO påpeger dog, at arbejdsgiveren har forpligtelsen til at sikre et sundt og sikkert psykisk såvel som fysisk arbejdsmiljø.

- Det er vigtigt at pointere, at alle har et ansvar. Virksomhederne har et ansvar for at tilrettelægge arbejdet, så folk ikke bliver slidt ned fysisk såvel som psykisk. Medarbejderen har ansvar for sit eget helbred, så langt det er muligt, siger Lizette Risgaard, næstformand i LO.

Også hos FOA, der organiserer nogle af de mest nedslidningstruede faggrupper, mener man, at ansvaret bør fordeles mellem arbejdsgivere og ansatte.

- Vi skal kombinere ansvaret. Arbejdsgiverne har selvfølgelig et ansvar for, at vi kan udføre vores arbejde uden nedslidning og arbejdsskader. Som medarbejder har jeg også selv et ansvar for at give mig selv et så godt liv som muligt. Det vil sige, at jeg selvfølgelig også har et ansvar for, i det omfang det er mig muligt, at gøre noget for min krop, siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

Sociale forskelle

Karen Stæhr påpeger dog, at man ikke bør overse forskelle i de ansattes sociale baggrunde.

- Der er også nogle mennesker, der har livsvilkår, der gør, at de ikke har råd til el- ler ikke kender optimal ernæring og mo- tion. Vi må have respekt for, at der er nogle, der har det sværere end andre, siger Karen Stæhr.

DA mener imidlertid ikke, at sociale baggrunde må benyttes som argument for ikke selv at tage ansvaret for sit eget helbred som medarbejder.

- Man kan ikke sige, at man kan frasige sig ansvaret for sit eget helbred, uanset hvilken social baggrund man har. Er der nogen, der i konkrete situationer har brug for en hånd, så har vi tradition for at give det, siger Erik E. Simonsen.

Dagens Gossip