6-årige Fimm må blive i Danmark

Det har Vestre Landsret i dag fastslået i en kendelse, som dermed stadfæster Kolding Byrets afgørelse fra tidligere på året. Det skriver B.dk.

Sagen om den thailandske Fimm er interessant, fordi den uafhængige klageinstans, Udlændingenævnet, havde anmodet Kammeradvokaten om at kære byrettens kendelse for at få en principiel dom i den ekstraordinære sag.

Skåret ind til benet handlet sagen nemlig om, hvor svært det skal være for udenlandske børn at få lov til at bo sammen med deres ikke-biologiske forældre i Danmark.

Vestre Landsret baserer blandt andet sin kendelse på, at Fimm ikke taler thai og derfor ville have svært ved overhovedet at kommunikere med sin mor, hvis han blev sendt tilbage til Thailand. Desuden vurderes det, at moderen reelt har opgivet Fimm, og at han ikke har nogen tilknytning til Thailand.

Hans tilknytning er til Danmark, og stedfaren, Ole Heegaard, betragtes derfor som Fimms primære omsorgsperson.

På baggrund af disse forhold fastslår Vestre Landsret, at en udvisning af Fimm kunne være i strid med FNs børnekonvention.

For Fimms storesøster Thipsudas vedkommende har Vestre Landsret afgjort, at Udlændingestyrelsen skal behandle hendes sag igen.

Fimm har boet i Danmark, siden han var helt lille, og lige så længe har Ole Heegaard i praksis fungeret som hans far. Hans biologiske mor rejste tilbage til Thailand efter en skilsmisse fra Ole Heegaard, men parret var enige om, at Fimm og hans ti år ældre storesøster skulle blive hos Ole Heegaard i Danmark.

Alligevel afgjorde Udlændingestyrelsen sidste år, at børnene skulle forlade Danmark inden 10. december.

Men Ole Heegaard gik rettens vej og fik 6. februar i år Kolding Byrets ord for, at Fimm kunne blive i Danmark. Ikke overraskende var der stor glæde i den lille familie.

Men fordi sagen var så speciel, at den kunne danne præcedens, valgte Kammeradvokaten at kære afgørelsen. Ifølge plejefaren skete det blot 27 minutter, inden fristen udløb. Derefter gik hele sagen om ved Vestre Landsret.

Det kom senere frem, at det var den nyoprettede og uafhængige klageinstans Udlændingenævnet, som bad Kammeradvokaten om at kære kendelsen. Årsagen var, at Udlændingenævnet vil have en principiel afgørelse i den ekstraordinære sag:

»Udlændingenævnet har anmodet Kammeradvokaten om at kære Kolding Rets kendelse af 6. februar 2013 til Vestre Landsret, idet Udlændingenævnet ønsker en principiel stillingtagen til, i hvilket omfang en herboende person kan opnå familiesammenføring med børn, som den pågældende hverken er biologisk forælder til eller har adopteret,« skrev nævnet i en kommentar.

Dagens Gossip