74 borgmestre mister aftaler med lærere

Ifølge Berlingske har hele 74 ud af landets 98 kommuner med baggrund i de eksisterende regler på området allerede aftaler på plads om lærernes arbejdstid for skoleåret 2013/14 og er dermed enige om, hvordan man indregner forberedelsestid, hvor mange timer lærerne skal være på skolen, og hvordan tid til udflugter og andre aktiviteter skal findes.

Men samtlige af de aftaler står nu til at blive ugyldige med det aktuelle forhandlingssammenbrud mellem LC og KL – samt det muligt forestående regeringsindgreb, fordi hele grundlaget for de kommunale aftaler forsvinder, når den gældende overenskomst udløber 31. marts.

Det samme sker, hvis KL får opfyldt sit krav om, at skolelederne alene skal have retten til at tilrettelægge den enkelte lærers arbejdstid uden først at forhandle med lærerkredsene. Det forklarer arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen.

»Det er jo ellers gået rimeligt nemt med at finde hinanden derude i kommunerne. Men det, man fra KLs side siger – og det er et legitimt synspunkt – det er, at hvis man virkelig skal have en effektivisering og også spare på folkeskolen, samtidig med at man gør den kvalitativt bedre, skal lærerne ikke have nogen indflydelse overhovedet. Det er man stålsat på,« siger han.

Flere borgmestre, som Berlingske har talt med, er ellers fint tilfredse, hvis ikke ligefrem glade, for de eksisterende aftaler. Og til KLs årsmøde torsdag forrige uge rumlede utilfredsheden blandt flere medlemmer, som finder, at centralledelsen i KL står for stejlt over for lærerne i spørgsmålet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Den aftale, som KL vil af med, er den såkaldte A08-aftale, der har været gældende siden 2008, og som altså indebærer, at lærerkredsene skal tages i ed i aftaler om arbejdstid. Men den ordning fungerer fint i Randers, fortæller borgmester Henning Jensen Nyhuus (S). Kommunen har selv videreudviklet A08-aftalen. Som udgangspunkt hedder det, at lærerne skal klasseundervise 41,5 procent af deres arbejdstid – resten tilrettelægger de enkelte ledere selv i samarbejde med lærerne.

»Jeg ville være ked af at skulle af med vores aftale, for jeg synes, vi har fundet en, der fungerer for os. Vores skoleledere finder fint ud af selv at tilrettelægge lærernes arbejdstid sammen med lærerne selv, og alle parter er tilfredse,« siger Randers-borgmesteren.

Også Ballerups borgmester, Jesper Würtzen (S), begræder, at hans aftale med lærerne snart kan proppes i skraldespanden.

»Vi har i de seneste år brugt meget energi på at diskutere arbejdstid, og det er endelig faldet til ro med den lokalaftale, vi har nu. Det har slet ikke fyldt noget i år. Efter vi implementerede vores lokalaftale, har lærerne haft ro til at fokusere på det, der er vigtigt, nemlig at kvalitetsudvikle undervisningen,« lyder det.

»Det ville da være utrolig ærgerligt, hvis vi skulle af med den aftale, nu hvor det endelig fungerer så fint for os.«

Lærernes forhandlingsleder, Anders Bondo Christensen, frygter, at det ikke er gået op for en stor del af borgmestrene, at deres lokalaftaler bortfalder.

»Mange borgmestre har givet udtryk for, at nå ja, så slås de i København, men vi kan jo bare fortsætte vores gode samarbejde lokalt. Men det kan de altså ikke med det, som KL har lagt frem,« siger Anders Bondo Christensen, som grundlæggende er imod KLs krav.

»For hvordan skulle en skoleleder dog vide, hvor meget forberedelsestid man har brug for til en fysiktime i 7.b? Og hvordan lægger man ekstra tid på, hvis der er to børn i klassen med særlige vanskeligheder?« spørger han retorisk.

Kun hvis de kommuner, der vil bruge den gamle aftale, kan få lov til det, vil KLs krav være acceptabelt for lærerne, fortæller Anders Bondo Christensen.

På den anden side af forhandlingsgrøften afviser KLs forhandlingsleder, Michael Ziegler (K), at være blevet imødekommet den mindste smule.

»Det, Anders Bondo har tilbudt os, er en model, som han kalder KLs model, men som i realiteten er helt uspiselig og ubrugelig for os, og som et alternativ kan man så vælge A08 i stedet for. Det vil kommunerne føle sig presset til at gøre, og så får Bondo sin vilje,« siger Michael Ziegler.

Kun 15 kommuner har endnu ikke indgået aftaler om arbejdstid med lærerne. Yderligere gælder, at det for en mindre gruppe kommuner endnu er usikkert, hvordan deres aftaler påvirkes af overenskomstforhandlingerne.

Dagens Gossip