790 EU-millioner går til danske transportprojekter

Blandt de danske projekter, der støttes, er Fermern Bælt-forbindelsen, der får 87 millioner kroner fra det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Netværket har til formål at styrke det indre marked, blandt andet ved at øge effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

Forbindelsen over Femern Bælt har ifølge Transportministeriet opnået en samlet støtte fra EU på 1,5 milliarder indtil udgangen af 2015.

Langt størstedelen af de 790 millioner kroner, der er blevet uddelt til danske projekter i denne omgang, går til togforbindelser.

Strækningen mellem København og Ringsted, der ventes at stå færdig i 2018, støttes med 228 millioner kroner, mens elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov modtager støtte for 86 millioner kroner.

Dagens Gossip