Aalborg klar med ambitiøs plan for hjælp til udsatte børn og unge

I Aalborg er kommunen nu klar med en ambitøs plan for hjælp til børn og unge med særlige behov.

Strategien er i hovedtræk, at hjælpen skal iværksættes tidligere, kommunens afdelinger skal spille tættere sammen og barnet og dets familie skal inddrages systematisk i at finde de rigtige løsninger.

- Det er en stor dag i dag. Jeg er utrolig stolt af den strategi, vi nu kan præsentere, fordi den skyder pile hele vejen rundt. Hvis vi skal give vores udsatte børn og unge og handicappede et godt liv, skal vi både være hurtigere på aftrækkeren som kommune, vi skal være fagligt velfunderede i vores beslutninger, og vi skal blive bedre til at inddrage børnene, familierne og netværkene, siger en meget tilfreds Mai-Britt Iversen (S), rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.

Hun glæder sig over, at udvik-lingsstrategien bakkes op af et enigt Familie- og Socialudvalg på tværs af partierne, som nu sender strategien i høring og derefter til behandling i byrådet.

I den nye udviklingsstrategi lægger man op til en helhedsorienteret indsats, hvor tværfaglighed er et nøgleord – ikke bare internt i kommunen men også i det regionale og statslige samarbejde.

Relevante fagpersoner skal så tidligt som muligt arbejde sammen for at skabe holdbare løsninger for de involverede familier ud fra tanken om, at alle trækker på samme hammel.

- Borgerne må ikke opleve, at vores interne organisering står i vejen for en koordineret indsats. Vi er professionelle i vores arbejde og skal hele tiden udvikle os og sikre, at fagligheden er i top. Derfor vil vi sætte fokus på den helhedsorienterede indsats, ligesom vi vil koble en Phd-studerende på området for udsatte børn og unge for også at styrke udviklingskulturen i forvaltningen, siger udvalgsmedlem Mads Thomsen (V).

Aalborg Kommune har som et mål i udviklingsstrategien at samarbejde og inddrage familierne mest muligt. Det skal ske ved at tænke hele vejen rundt om familien og tilpasse kommunens tilbud og muligheder til det enkelte barn.

Med den nye strategi vil der i Aalborg Kommune blive et øget fokus på at inddrage den viden Aalborg Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner har om de enkelte elevers fravær og drop-out, så det fore-bygges at problemer overhovedet opstår.

Det gøres ved fokus og øget vidensdeling mellem forvaltningerne og uddannelsesinstitutionerne i Aalborg Kommune.

- Aalborg Kommune er kendt for høj faglig kvalitet i de tilbud, vi giver kommunens børn, unge og familier. Med den nye udviklingsstrategi viser vi, at vi mener det, når vi taler om et godt børne-/ungeliv til alle. Vores borgere skal opleve, at de bor i en kommune, der handler på problemer i tide, understreger rådmand Mai-Britt Iversen og peger på en række konkrete forebyggende indsatser.

Det være sig forældrekurser og mentorordninger, hvor forældre hjælper hinanden med forældrerollen anno 2012.

Dagens Gossip