Aalborg Universitet har hul på 100 millioner

Et underskud på mere end 100 millioner kroner for 2012. Det er virkeligheden på Aalborg Universitets teknisk-naturvidenskabelige fakultet.

Det fortæller DR Nordjylland.

Underskuddet betyder en opstramning af økonomien her i 2013, og derfor er 12 akademiske medarbejdere er blevet fyret; hertil kommer et mindre antal ansatte fra andre faggrupper. I 15 til 20 tilfælde undlader fakultetetet desuden at fastansætte personer, som ellers ville være blevet ansat, fortæller dekan Eskild Holm Nielsen.

Desuden skal de videnskabelige medarbejdere indstille sig på at undervise mere og forske mindre, siger dekanen.

Tek-Nat fakultetet er universitetets største hovedområde med 6000 studerende og 1800 ansatte.

Underskuddet på 100 millioner kroner på Tek-Nat har flere årsager:

Dels et meget større optag af studenter end forventet - men de studerende udløser først penge fra staten, når de har bestået deres eksamener. Omvendt har de mange ekstra studerende betydet øgede omkostninger til lokaler, undervisere og forbrug.

Dels har regeringen flyttet penge fra Aalborg Universitet ( AAU) og andre universiteter til aktiviteter i forbindelse med energiforliget i efteråret.

Dels betaler AAU dobbelt husleje på henholdsvis den gamle og den nye adresse i København.

Endvidere havde en centralt placeret medarbejder i første omgang forsømt at indregne feriepenge til medarbejderne, hvilket betød 12,6 millioner i uventet udgift. Den pågældende medarbejder bliver omplaceret, erfarer DR Nordjylland.

Endelig bliver Tek-Nat og resten af AAU økonomisk straffet for ikke at have sendt lige så mange studerende til udlandet, som AAU selv har modtaget fra udlandet.

Også det samfundsvidenskabelige fakultet har fået besked på at stramme op, viser mails fra rektor til de ansatte på universitetet, som DR Nordjylland har kendskab til.

- De to fakulteters egenkapital ligger nu væsentligt under minimum, skriver rektor Finn Kjærsdam i mailen.

Rektor skriver videre, at "økonomistyringen på Tek-Nat vil blive sat under skærpet tilsyn, og der vil indtil videre kun blive opslået stillinger på Tek-Nat, som er nødvendige for indtjeningen på kort sigt."

Dekan Eskild Holm Nielsen fra Tek-Nat-fakultetet er dog fortrøstningsfuld og regner med, at den strammere kurs vil rette op på situationen, således at økonomien vil balancere med et nul ved slutningen af året.

Aalborg Universitets bestyrelse har møde den 19. april og skal her godkende det endelige regnskab for både Tek-Nat fakultetet og resten af universitetet.

Dagens Gossip