Aarhus: Slut med opslidende genindlæggelser

I et forsøg på at udgå opslidende genindlæggelser, får særligt sårbare ældre patienter nu mulighed for, at få besøg af hjemmesygeplejerske og egen læge, efter de er kommet hjem fra hospitalet.

Det opfølgende hjemmebesøg til patienter, over 78 år, har været en del af Region Midtjyllands kronikerindsats, som begyndte i den vestlige del af regionen i 2009.

Erfaringerne er så gode, at de nu bliver bredt ud i Danmark. Aarhus Kommune får premiere den 4. februar, i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune, og byens praktiserende læger.

- Det skal være trygt at komme hjem igen efter en hospitals-indlæggelse. Derfor sætter vi ekstra fokus på, at borgeren oplever, at der er sammenhæng mellem indlæggelsen på hospitalet og udskrivelse til hjemmet. Det vigtigste for os er, at vi kan forebygge opslidende genindlæggelser og dermed understøtte borgerens helbred og livskvalitet, siger fungerende rådmand for Sundhed og Omsorg, Thomas Medom (SF) Aarhus Kommune.

Næsten en fjerdel, af alle svagelige ældre patienter, over 78 år, kan undgå genindlæggelser på hospitalet, hvis de i stedet får opfølgende hjemmebesøg. Den mulighed får de nu, og bag besøgene står Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune, og byens praktiserende læger.

- Personlige omkostninger ved genindlæggelserne vejer tungt, men det spiller bestemt også ind, at der samfundsøkonomisk er en gevinst ved at undgå genindlæggelserne, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

DSI har opgjort erfaringer fra opfølgende hjemmebesøg i den vestlige del af Region Midtjylland. De viser, at kommunerne kan spare i gennemsnit 12.688 kroner per borger, hvis det lykkes at undgå genindlæggelser, mens der er en beskeden merudgift for regionen ved ordningen.

Dagens Gossip