Aarhusianske skoler: Investering på 58 mio. skal nedbringe energiforbruget

Som et led i Aarhus Byråds klimaplan og byens målsætning om at være C02-neutral i 2030 foreslår Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge, at investere 58 millioner kroner over de kommende tre år i energivenlige løsninger.

- Bæredygtighed er ikke en vision, men en hverdag der omgiver os. Vi kan alle bidrage ved at spare på vandet, lufte ud med omtanke eller slukke lyset. Det gælder selvfølgelig også i den hverdag, der er i skoler, dagtilbud og fritidstilbud, siger Kristian Würtz og fortsætter:

- Vi går målrettet efter at investere der, hvor vi får den største økonomiske effekt, som også er til gavn for klimaet. Vi kan blandt andet udnytte ny teknologi til at gøre hverdagen mere energieffektiv, siger Kristian Würtz.

Børn og Unges bygningsafdeling vil over de kommende tre år løbende optimere, renovere, udskifte og etablere nye anlæg i Børn og Unges bygninger.

Effekten af investeringerne vil direkte kunne aflæses i forbruget af kilowatt-timer. De færre udgifter til energi vil ifølge budgetaftalen for 2013 blive brugt til at medfinansiere Aarhus Kommunes udviklings- og bufferpulje.

- Med millioninvesteringerne giver vi et væsentligt bidrag til at nå målet om at være CO2-neutral i 2030, og de understreger Aarhus’ status som Energiby. Samtidig medfører det et positivt skub til beskæftigelsen i Aarhus, når vi skal have arbejdet udført, slutter Kristian Würtz.

Dagens Gossip