Årstiderne vandt arkitektkonkurrence om nyt rådhus

Det ombyggede hus bliver i alt ca. 6.000 kvadratmeter, og det totale budget er på 81.980.000 kroner. Første spadestik tages mandag den 2. september og byggeriet skal være færdig i slutningen af 2014.

Årstiderne og Grontmij vandt med et projekt, der i dommerbetænkningen kaldes overbevisende og for visse områder meget overbevisende opfyldelse af udbudsmaterialets ønsker og krav, og det er enigt bedømmerudvalg med fagdommere, politikere, direktion og medarbejdere, der har udpeget vinderprojektet.

Stort anlægsbudget
Billund Kommune har et anlægsbudget på over 300 millioner kroner de kommende fire år, hvor der skal bygges til og om ved børnehaver og skoler, ny hal og ny børnehave, ny brandstation, nyt køkken og nye plejeboliger forskellige steder i hele kommunen. Derudover kommer en til- og ombygning af rådhuset i Grindsted, og det projekt har været i en arkitektkonkurrence, som blev afgjort tirsdag den 22. januar.

Vinderen blev Årstiderne Arkitekter med Grontmij som rådgivende ingeniører, og de står nu foran at skulle til- og ombygge rådhuset i Grindsted så det fremover kan rumme ca. 277 medarbejdere fra Billund Kommune. Årstiderne vandt med et projekt, hvor udvidelsen af rådhuset sker ved en tre etagers bygning, påbygget det eksisterende rådhus.

Nybygningen er karakteriseret ved tre store, kileformede skår, der henholdsvis markerer hovedindgangen mod vejen, medarbejdertorv mod engen og tagterrassen/medarbejderloungen mod vest. Hovedindgangen er ligeledes markeret i terrænet ved en stor, kileformet forplads.

 

Dagens Gossip