Administrationen vokser i hver femte kommune

Det viser en opgørelse, Ugebrevet A4 har lavet på baggrund af kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra 2009 til 2012.

En af de kommuner, der har øget udgifterne til administrative medarbejdere, er Holbæk. Kommunen er gået fra 14 hoveder per 1.000 indbyggere i 2009 til 15 i 2012. Det svarer til en stigning på otte procent.

Kommunaldirektør Hans Søie peger ifølge Ugebrevet A4 på, at kommunen op til 2009 havde skåret så drastisk i administrationen, at de var kommet til at undervurdere behovet for medarbejdere.

Kommunalforsker ved analyseinstituttet KORA, Kurt Houlberg, vurderer, at det i løbet af de seneste år er blevet sværere for kommunerne at skære på administrationen. Det skyldes den høje arbejdsløshed, der medfører et større behov for administration i jobcentrene:

»Forudsætningerne fra første gang, man begyndte at tale om det her med at effektivisere administrationen tilbage i 2008, er simpelthen ændret radikalt. Den økonomiske krise har gjort, at selvom kommunerne generelt reducerer administrationen, er de stadig nødt til at udvide med flere sagsbehandlere. Der er jo flere kunder i butikken, end der ville være under normale konjunkturer,« siger han til Ugebrevet A4.

På trods af kommunernes udfordringer med at spare på administrationen skal livremmen strammes et hak mere. I løbet af 2013 og 2014 skal kommunerne skære halvanden milliard kroner ud af de cirka 38 milliarder kroner, de årligt bruger på administration. Pengene kan for eksempel hentes ved at effektivisere indkøb, mindske transportudgifter og ved at reducere på det administrative personale. Men det vil få konsekvenser for serviceniveauet, mener Bodil Otto, der er formand for fagforbundet HK Kommunal:

»Medarbejderne løber langt, langt stærkere, end de gjorde tidligere. Der er i den grad effektiviseret på den borgernære administration. Hvis de bliver ved med at skære, så kan det mærkes direkte hos borgerne. De har presset citronen nok på det område,« siger hun til Ugebrevet A4.

Dagens Gossip