Adoptivbørn må ikke afskæres kontakt til biologiske forældre

»Udtalelsen er et brud på den måde, hvorpå man hidtil har opfattet adoption, hvor ejerskabet til adoptivbarnet meget entydigt har tilhørt adoptivforældrene,« forklarer adjunkt ved Aarhus Universitet Lene Myong til Politiken

I udtalelsen fra Folketingets ombudsmand står der, at »retten for et adoptivbarn og dets oprindelige forældre til at opretholde et familieliv, som var etableret før adoptionen, i form af kontakt med hinanden som udgangspunkt er beskyttet af den europæiske menneskeretskonvention«.

De danske adoptionsbureauer og forældreorganisationen Adoption og Samfund har ytret, at de ser positivt på »åbne adoptioner«, hvor kontakten mellem barnet og den biologiske familie bevares.

Dagens Gossip