Advarsel om magtkamp i folkekirken

Sådan lyder meldingen fra pastor og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Jesper Langballe (DF).

Han er medlem af et udvalg nedsat af regeringen, der skal komme med forslag til »en mere sammehængende og moderne styringsstruktur« for folkekirken. Regeringen ønsker en »klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold« i kirken.

I en kronik i fredagens Berlingske vælger Jesper Langballe at løfte sløret for nogle af udvalgets overvejelser. Udvalgets 20 medlemmer holder fredag deres sidste møde inden sommerferien.

Ifølge Jesper Langballe arbejder udvalget med fire modeller for, hvordan folkekirkens såkaldte indre anliggender fremover skal styres og forvaltes. Modellerne vil indgå i et slags idékatalog til offentlig debat og høring. Først senere vil udvalget komme med sine endelige anbefalinger.

To af modellerne lægger op til, at folkekirken får et kirkeråd eller en synode. Jesper Langballe kalder dem »de mest vidtgående«, fordi de »paradoksalt nok vil give kirkeministeren alt for meget indflydelse«.

»Man skulle tro, at kirken med et fælles råd ville få mere selvbestemmelse. Men i stedet vil det betyde, at en synode kan stille forslag om lovgivning om et eller andet inden for kirkens område, men at ministeren til enhver tid kan sige nej. Det vil alt andet lige give ministeren meget mere magt,« mener Jesper Langballe i Berlingske.

Spørgsmål: Men er det ikke en fordel, hvis kirken får en forfatning og dermed et råd, så den kan tale med en samlet stemme. Så det bliver tydeligt, hvad den selv bestemmer og mener?

»Det vil føre til meget mere politisering og magtkamp i kirken. Der vil blive slagsmål om, hvem der skal sidde i sådan en synode, og pludselig skal kirken til at udtale sig om alle mulige emner,« siger Jesper Langballe til Berlingske.

Han er fortaler for den nuværende kirkeordning, hvor folkekirken er underlagt Folketinget og Kirkeministeriet, men selv tager sig af indre anliggender.

»I dag er meget i kirken sædvanebestemt. Det betyder, at man skal tale sig til rette, og det hele ikke er bestemt ved lov,« siger Jesper Langballe.

Spørgsmål: Hvorfor vælger du at fortælle om udvalgets arbejde, før det er færdigt?

»Jo mere diskussion, jo bedre. Forhåbentlig kan de få folks øjne op for, hvilken glidebane det er,« siger Jesper Langballe.

Venstres kirkeordfører, Flemming Dam-gaard Larsen, kalder det »ulykkeligt for folkekirken med et råd, der udtaler sig på alles vegne«.

»Det vil helt klart føre til magtkampe mellem forskellige grupperinger i folkekirken. Det er meget vigtigt, at den fri menighed og den mangfoldighed, der er i kirken, kan rummes under det samme tag,« siger Flemming Damgaard Larsen til Berlingske.

»Kirken skal ikke udvikle sig til at være en tumleplads for politiske opkomlinge. Det risikerer man med et kirkeråd.«

Men han vil med egne ord »ikke ligge sig fast på, at det skal være, som det er i dag«.

»Nu må vi se, hvad udvalget når frem til, og så tage en fri og åben debat inden for hele kirken,« siger kirkeordføreren.

Kirkeekspert Hans Raun Iversen, Københavns Universitet, mener, at Jesper Langballe med »sin frygt for magtkamp og topstyring ser spøgelser ved højlys dag«.

»Jeg har svært ved at forestille mig en magtkamp. Det bliver som i enhver anden forening, hvor det er begrænset, hvor mange der vil stille op til bestyrelsen,« vurderer han:

»Alle i kirken ved, at kirken ikke lever af, at der er en synode.«

Ifølge Hans Raun Iversen skal der »en anden og mere sammenhængende styringsstruktur til for kirken«.

»Lang tids erfaring viser, hvor umuligt det er at håndtere mange ting. Et lille eksempel er de aktuelle kirkelukninger. Hvem har kompetencen til at lukke dem? Menighedsrådene eller ministeren? Der er behov for at få fastlagt klart og tydeligt, hvem der bestemmer hvad,« siger han til Berlingske.

Viborgs Stifts biskop, Karsten Nissen, vil som medlem af udvalget ikke kommentere Jesper Langballes udmeldinger. Han har dog tidligere udtrykt ønske om, at kirken får en eller anden form for formelt selvstyre over indre anliggender, og at Grundlovens paragraf 66 om, at »folkekirkens forfatning ordnes ved lov«, bliver opfyldt.

Dagens Gossip