Afghanistan og Danmark får papir på hinanden

Indholdet i aftalen, der skal understrege Danmarks langsigtede engagement i det krigsarrede, fattige land efter tilbagetrækningen af de danske kamptropper, har været kendt længe. Men nu har Danmark og Afghanistan så at sige papir på deres forhold.

»Hr. præsident, dit land er kommet langt under dit lederskab. Der er stadig udfordringer, og tilbageslag er uundgåelige. Men lad mig understrege, at Afghanistan kan stole på Danmark,« fastslog statsminister Helle Thorning-Schmidt på det pressemøde, der blev holdt i går i forbindelse med den afghanske præsidents statsbesøg i Danmark.

Hamid Karzai kvitterede med et tak for den danske støtte.

»Fru statsminister, jeg takker dig for det ekstremt værdifulde bidrag fra dit folk til det afghanske folk. Det har virkeligt løftet afghanernes levestandard,« sagde Karzai og understregede, at Danmarks bidrag har været en stor håndsrækning til især afghanske kvinder og børn.

Præsidenten lovede at forvalte den omfattende danske bistand forsvarligt, og det er et løfte, som den danske regering vil gå langt for at holde de afghanske myndigheder fast på.

For i de 11 år, hvor Danmark indtil nu har støttet landet, har kritikken af afghanernes regeringsførelse og korruption svævet som en sort sky over partnerskabet.

»Præsidenten har meget klart bekræftet over for mig, at god regeringsførelse er en opgave, den afghanske regering vil tage på sig,« svarede Helle Thorning-Schmidt, da Berlingske spurgte, om hun ser tegn på, at den afghanske regering reelt vil og kan levere god regeringsførelse og en effektiv indsats mod korruption.

Danmark forpligter sig til at give bistand for 530 millioner kroner om året frem til udgangen af 2017.

Præsident Karzai har ud over statsministeren også haft politiske samtaler med udenrigsministeren, forsvarsministeren og udviklingsministeren, og ifølge Berlingskes oplysninger har den danske regering gjort en del ud af at kræve et frit og fair valg, når afghanerne om et år skal vælge ny præsident.

»Præsident Karzai har lovet mig, at han vil gøre alt for at få gennemført et transparent og inkluderende valg, og jeg har sagt, at Danmark er klar til at yde støtte i den forbindelse,« sagde statsministeren.

På pressemødet gav præsident Karzai regeringen opbakning i striden om de afghanske tolke, som forsvaret har brugt under missionen. Efter pres har regeringen åbnet for, at flere tolke kan få asyl i Danmark, så de er beskyttet mod repressalier fra Taleban. Men tolkene er ikke udsat for nævneværdig fare, fastslog Karzai.

»De bør kunne føle sig sikre i deres eget land. Og de bør kunne finde et job som alle andre,« sagde den afghanske præsident.

Det eneste udestående, der nu er tilbage i partnerskabet mellem Danmark og Afghanistan, er, om de danske soldater, der bliver i Afghanistan efter tilbagetrækningen af de danske kamptropper, er omfattet af immunitet. Det er et potentielt følsomt emne på grund af de sager, der har været med NATO-soldater, der har handlet i strid med krigens spilleregler.

I dag er soldaterne omfattet af immunitet, og det betyder, at de ikke kan retsforfølges ved afghanske domstole, hvis de begår en forbrydelse. Præsident Karzai sagde, at spørgsmålet om immunitet fortsat drøftes mellem den afghanske regering og NATO, og at forholdene for de danske soldater bliver de samme som dem, der aftales med NATO.

»Den aftale forhandles stadig, og så snart den er på plads, vil jeg gå til det afghanske folk med den, og jeg tror, at resultatet bliver positivt,« sagde præsident Hamid Karzai.

Dagens Gossip