Afspærring på Langelandsbroen fjernes til oktober

Så er der godt nyt til de bilister, som krydser Langelandsbroen.

Den permanente afspærring på broen bliver fjernet den 11. oktober. Dog bliver afspærringen også ophævet to dage før Langelandsfestivalen i uge 30 og først genopstillet to dage efter festivalen.

Efter den 11. oktober vil der være en afspærring i hele broens længde langs kantstenen frem til den 30. november. Dette vil dog ikke føre til afspærring af kørebanerne.

Det ene af broens to fortove vil frem til den 1. december være inddraget som arbejdsområde. Cyklister og gående kan fortsat passere broen ved at benytte den dobbeltrettede fællessti på broen i modsat side.

I maj og juni til næste år vil der i aften- og nattetimerne være reparationsarbejder, hvor det vil være nødvendigt at lave en afspærring på cirka 100 meter med ét spor farbart forbi arbejdsstedet. Kørselsbredden forbi arbejdsstedet indsnævres samtidigt til tre meter.

Arbejdet er et led i drift og vedligeholdelse af Langelandsbroen.

Vejdirektoratet er derudover i gang med at istandsætte broens bropiller og kantbjælker, således at broen kan bevares mange år frem i tiden.

Dagens Gossip