Aftale skærper straf for trusler mod offentligt ansatte

Regeringen og blå blok er enige om en såkaldt Respektpakke, der blandt andet indfører skærpet straf for vold og trusler mod offentligt ansatte.

Pakken indeholder tre dele: Respekt for det offentlige rum, respekt for offentligt ansatte og respekt for retsvæsenet, siger justitsminister Søren Pind (V):

- Vi skærper straffen for vold og trusler mod vores frontpersonale som sygeplejersker, politifolk og socialrådgivere. Og vi sætter hårdere ind over for de episoder, vi har set med hærværk på Nørrebro og i Vollsmose.

- Her indfører vi kollektivt erstatningsansvar for anstiftere, siger Søren Pind.

Netop denne del af pakken har fået kritik, fordi kollektivt ansvar måske vil kunne afholde folk fra at indkalde og deltage i demonstrationer. Men den indvending afviser Liberal Alliances retsordfører, Simon Emil Ammitzbøll:

- Det handler ikke om dem, der indkalder til demonstration. Det handler om, at politiet opløser en demonstration, hvor nogle så vælger ikke at gå hjem og i stedet laver hærværk. Det er dem, vi vil ramme. Ikke dem, der har indkaldt til demonstrationen.

De offentligt ansatte vil fremover blive beskyttet af en strafferamme på op til otte års fængsel for vold og trusler samt indirekte trusler gennem eksempelvis Facebook eller pressen. Dermed er strafferammen den samme som for voldtægt.

- Det er udmærket, at der er en stor strafferamme for de her ting, for der er forskel på forbrydelser. Der er brug for en bred strafferamme, og så er det op til domstolene at fastsætte straffene, siger Søren Pind.

En indirekte trussel kan eksempelvis fremsættes over Facebook.

Spørgsmål: Skal det kunne udløse otte års fængsel på lige fod med voldtægt?

- Nej, det kommer selvfølgelig ikke til at udløse otte år - så skal truslen i hvert fald være af et meget konkret og markant omfang, som jeg slet ikke kan forestille mig, siger Søren Pind.

Spørgsmål: Hvorfor så hæve strafferammen?

- Jamen, fordi vi ser udviklingen af problematikker, hvor der er indirekte trusler, hvor man via familiemedlemmer eller sociale medier fremsætter trusler, siger ministeren.

Skærpede straffe er i det hele taget et centralt element i pakken. Her bliver straffene også sat op for personer, der udebliver fra afsoning af en fængselsstraf.

Det sker, selv om flere undersøgelser har peget på, at strengere straffe ikke virker i forhold til at ændre adfærd.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mener dog, at pakken sender et vigtigt signal.

- Det hedder Respektpakke, fordi vi skal passe på, at alle værdier og normer ikke skrider, siger Søren Pape Poulsen.

Alle fire partier er indstillet på at følge aftalen op med Respektpakke II. Hvad den skal indeholde vil hverken ministeren eller retsordførerne løfte sløret for.

/ritzau/

Dagens Gossip