Aktionær trak sølvbryllup fra på selvangivelsen

Skat.

Det kniver tilsyneladende for mange at skelne mellem hvad man kan trække fra på selvangivelsen og især hvad man ikke kan.

I hvert fald har SKAT Nordjylland afsløret en del eksempler, hvor reglerne bestemt ikke var overholdt.

Blandt andet blev udgifterne til sølvbryllup samt private julefrokoster og rejser trukket fra, og den går ikke.

SKAT Nordjylland har nemlig for nyligt arbejdet med hovedaktionærselskaber, og fokus var på om aktionæren fik selvangivet korrekt værdi af fri bil, fri bolig, og at selskaberne ikke fratrak udgifter som var aktionærens private udgifter uden, at der skete tilsvarende beskatning hos aktionærerne.

- Det har desværre vist sig, at mange aktionærer ikke helt kan skelne mellem private udgifter og firmaets reelle udgifter. De private udgifter der var fratrukket gik lige fra private julefrokoster, sølvbryllupsudgifter til private rejser, siger tovholder Ivan Vittrup Sørensen.

I den mere grove ende var lejeindtægter, som en aktionær havde modtaget fra sit eget selskab, som ikke var blevet selvangivet. En sag som kan få strafferetlige konsekvenser, eftersom den er sendt til SKATs ansvarsafdeling.

I kategorien af sager om manglende beskatning af fri bolig skulle der i en enkelt sag ske ændringer for 667.250 kr. for tre år, mens den største sag omkring fri bil var manglende beskatning af 275.000 kr. for to år.

- Vi så også, at der i nogle selskaber er fratrukket udgifter til privat hestehold samt udgifter til indkøb og drift af et privat fly, forklarer tovholder Ivan Vittrup Sørensen.

Endelig var der også en sag, hvor en aktionær havde fejlfortolket reglerne omkring udlån mellem sit selskab og sin private virksomhed som giver regulering på omkring 10 mio. kr.

Tendensen i ovenstående er desværre den samme, som ses i en netop offentliggjort undersøgelse på virksomhedsområdet, som drejer sig om indkomståret 2008.

Mange virksomheder forsøger at fratrække udgifter, som ikke vedrører virksomheden, men aktionæren privat. Det tætte arbejde med hovedaktionærselskaberne viser, at der er fejl i godt 60 procent af de gennemgåede sager.

SKAT Nordjylland har dermed lavet reguleringer for ca. 20,2 millioner fordelt på selskaberne og aktionærerne.

- Ovenstående problemstillinger er helt sikkert områder, som også vil blive fulgt tæt i fremtiden, forsikrer afdelingsleder Jan Axelsen og slutter:

- Vi tror, at den fortsatte krise i samfundet kan være medvirkende til, at nogle aktionærer ikke afregner korrekt i forhold til SKAT, men forsøger at får deres private udgifter fratrukket i deres virksomheder. Eller undlader at lade sig beskatte af de fri goder de modtager fra deres selskaber, og det er vi i SKAT meget bevidste om.

Dagens Gossip