Alko-børn får oftere depression og angst

- Det ødelægger alt, og til sidst orker man ikke at kæmpe.

Sådan siger et af de børn, der har deltaget i Sundhedsstyrelsens nye, store undersøgelse af alkoholmisbrugs konsekvenser for en familie.

Undersøgelsen viser, at børn af forældre med alkoholproblemer er seks gange mere belastede og udsatte for psykiske problemer end børn fra 'normale' familier.

- Børn i familier, hvor far eller mor drikker, har en dagligdag domineret af stressfaktorer som omsorgssvigt, højt konfliktniveau og i de værste tilfælde vold, uforudsigelighed og voksne der ikke tager ansvar, men overlader det til børnene, siger Kit Broholm, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, om baggrunden for undersøgelsen.

- Det kan give børnene søvnproblemer, mareridt, depressionslignende reaktioner, angst, spiseforstyrrelser og selvmordstanker, fortsætter Kit Broholm.

Undersøgelsen hedder 'Familier med alkoholproblemer'. Den bliver brugt som en del af dette års Uge 40-kampagne, hvor Sundhedsstyrelsen hvert år sætter fokus på alkoholforbrug og dets skadelige virkninger på forskellige områder.

Alle de familier, der har deltaget i undersøgelsen, har deltaget i familieorienterede behandlingstilbud.

Spørgeskemabesvarelser fra 131 voksne pårørende, 77 voksne med alkoholproblemer og 28 børn ligger til grund for resultaterne.

Dagens Gossip