Amerikanske atomofficerer på genoptræning

Officererne skal nu gennemgå mellem 60 og 90 dages intensiv genoptræning, før de atter får kontrol over atommissilerne.

Bag beslutningen står oberstløjtnant Jay Folds, næstkommanderende for en enhed, der styrer kontrolcentret for Minuteman III-missilerne på Minot-basen i North Dakota. I april, efter inspektionen, skrev han en følelsesladet mail til sin enhed:

»Er I klar over, at vi som operationsgruppe er faldet - og at det er på tide, at vi rejser os op?«

Ifølge CNN beskriver Folds i sin mail, hvordan atomofficererne har slækket så meget på diciplinen, at enheden accepterer overtrædelser af sikkerhedsreglerne, ligesom koderne til atomvåbnene i mindst ét tilfælde er blevet kompromitteret.

I den sidstnævnte sag er en enkelt officer blevet udpeget som den skyldige og risikerer nu en disciplinærsag. De resterende 16 skal stramme sig gevaldigt an, lyder det fra den næstkommanderende, der ifølge CNN udstikker følgende kommandoer i sin mail.

»Sluk jeres fjernsyn!«

»Rengør jeres emblemer og jeres uniformer!«

»Få håret klippet!«

»Informér mig med det samme, hvis en officer bagtaler en overordnet!«

Når de har gennemført genoptræningskurserne, ventes officererne at vende tilbage til deres poster. I mellemtiden passer kolleger kontrolrummet.

Dagens Gossip