Amnesty går ind i kampen mod ny offentlighedslov

»Med den nye offentlighedslov signalerer et flertal i Folketinget, at det er legitimt at lukke af for magtens maskinrum. Men det er i de lukkede rum, at risikoen for magtmisbrug er størst. Det er afgørende for demokratiet, at civilsamfundet kan kigge magthaverne over skuldrene,« siger bestyrelsesformand i Amnesty International, Lasse Hvid-Jørgensen, i en skriftig meddelelse.

Dermed melder menneskerettighedsorganisationen sig i koret af kritikere, som den seneste tid har tordnet mod forslaget til den nye offentlighedslov, der ventes af blive vedtaget i Folketinget inden for kort tid.

Forslaget indeholder ifølge Amnesty for mange undtagelsesbestemmelser, hvor myndighederne kan give afslag på aktindsigt. Det gælder især paragrafferne 24, 27 og 29, som blandt andet undtager dokumenter sendt mellem statslige myndigheder i visse sager, og som kan mørklægge faglige vurderinger fra departementer og styrelser. Desuden kan myndighederne afvise aktindsigt, hvis det vil tage mere end 25 timer at behandle ansøgningen.

»Det begrænser mulighederne for at følge med i den demokratiske proces. Det er svært at få øje på begrundelsen for at indføre nye undtagelser, som svækker den demokratiske kontrol. Man må spørge sig selv, hvem der har glæde af det,« siger Lasse Hvid-Jørgensen.

Justitsminister Morten Bødskov (S), der på grund af lovforslaget har været under massiv kritik fra sit socialdemokratiske bagland, fra medier og flere Cavlingspris-modtagere, står fast på behovet for, at ministre og embedsmænd kan tale i »fortrolige rum«.

Dagens Gossip