Anklager studerer stor næse i sag om pirater

I sagen om ni somaliere, der var mistænkt for pirateri, har anklagemyndigheden fået alvorlig kritik af Østre Landsret.

Årsagen er, at grundlovens regel om et retsmøde inden 24 timer ikke blev overholdt.

Faktisk gik der hele 12 dage, før en dommer fik mulighed for at tage stilling til frihedsberøvelsen.

Hos Statsadvokaten for Særlige Økonomisk og International Kriminalitet har man ikke mange kommentarer til den store næse.

- Vi sidder og nærstuderer kendelsen og overvejer, om vi vil søge den indbragt for Højesteret, siger vicestatsadvokat Per Fiig.

- Andre kommentarer har vi ikke, lyder det, da Ritzau spørger, hvorfor man har ment, at det ikke var nødvendigt at overholde grundlovens regel.

Sagen er speciel, fordi de ni somaliere blev pågrebet ud for Afrikas Horn af det danske krigsskib Esbern Snare.

Det skete 10. november. Mistanken var, at gruppen havde forsøgt at kapre det danskejede fragtskib Torm Kansas.

Men først den 23. november blev der holdt retsmøde med en dommer i Københavns Byret. Han besluttede, at de ni skulle varetægtsfængsles in absentia.

Men de ni burde have været løsladt, fastslog Østre Landsret forleden og gav somaliernes beskikkede forsvarer, advokat Poul Helmuth Petersen, medhold.

Hvis myndighederne ønsker at frihedsberøve en person i mere end 24 timer, skal en dommer tage stilling, står der i grundloven. Den slags retsmøder kaldes derfor grundlovsforhør.

Den markante overskridelse af fristen "giver anledning til alvorlig kritik af anklagemyndigheden," hedder det i landsrettens kendelse.

Der er nemlig sket en "væsentlig tilsidesættelse af en fundamental retssikkerhedsgaranti," fastslår dommerne.

I øvrigt besluttede anklagemyndigheden den 29. november at droppe sagen mod somalierne. Der var ikke bevis for, at de havde forsøgt at kapre det danske skib.

Derimod kan de ni måske straffes for kapringsforsøg over for andre skibe.

Derfor har Danmark sejlet gruppen til Seyschellerne, hvor myndighederne har indvilget i at gennemføre en eventuel anden piratsag.

/ritzau/

Dagens Gossip