Ansæt en ingeniør og få penge i kassen

Det kan give økonomisk jackpot for mange virksomheder at ansætte ingeniører og andre personer med høje uddannelser. Værditilvæksten hos virksomheder, der har eksempelvis ingeniører ansat, bliver således mere end otte procent større, end hos virksomheder uden ingeniører. Det gælder selv, når det ses i forhold til virksomheder, der har en sammenlignelig tvilling af helt samme størrelse og inden for samme branche og med samme regionale beliggenhed og samme eksportandel.

Det viser ny analyse, som er udarbejdet af seniorrådgiver ved Copenhagen Business School, Johannes Jacobsen.

Han siger, at mellemstore private virksomheder med ingeniører i snit har en værditilvækst på 700.500 kroner om året per medarbejder. Det er pænt mere end de 647.700 kroner, som kontrolvirksomhederne uden ingeniører til sammenligning skaber af værdier per ansat. Det svarer til en forskel på 52.900 kroner, eller 8,2 procent.

Johannes Jacobsen tilføjer, at hans undersøgelse ikke beviser, at det er de højtuddannede medarbejdere, der øger omsætningen. Det kan lige så godt være, at virksomheder med høj produktivitet og stor værditilvækst i højere grad jagter kloge hoveder med lange uddannelser end andre.

»Men denne undersøgelse flugter godt med andre analyser, som er nået frem til samme resultat. Men derfor er der ikke tale om et alle virksomheder nu skal til at ansætte ingeniører. De skal kun ind de steder, hvor det giver god mening,« siger Johannes Jacobsen.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der årligt uddanner omkring 2.000 ingeniører, siger rektor Anders Overgaard Bjarklev, at det virkelig kan gøre en forskel i mange virksomheder, hvis de gør brug af den rette arbejdskraft.

»Det er tilmed også noget, der kan bidrage til hele samfundsøkonomien, som vil få en bedre produktivitet og konkurrenceevne,« siger han.

Særlig stor økonomisk gevinst er der ved at få civilingeniører med fem-årige uddannelser i sving i erhvervslivet. Her øges værditilvæksten med 176.600 kroner til 730.500 kroner i forhold til tvillingevirksomhederne uden samme arbejdskraft. Derimod er gevinsten mindre med de noget kortere ingeniøruddannelser, og ses der alene på den to-årige delmaster-uddannelse, ser det ligefrem ud til, at de gør større skade end gavn ude på virksomhederne og sænker værditilvæksten. Her er antallet af undersøgte personer dog ret lille og nede på 57, hvorfor der kan være tale om en statistisk finurlighed.

I alt er det 2.241 personer med en uddannelse fra DTU, der er undersøgt og den største værditilvækst blandt disse skaber ingeniører inden for ejendomshandel, hvor den er på tæt ved 1,6 millioner kroner per medarbejder. Lavest ligger hoteller og restauranter, som kun får en værditilvækst på 385.000 kroner ud af deres ingeniører. Værditilvæksten er den sum, som virksomheden skaber, og som skal bruges til at dække alle udgifter til råvarer, husleje, lønninger, IT-systemer og overskud.

Dagens Gossip