Antorini afslører lidt af erhvervsskolereform

Det er budskabet fra undervisningsminister Christine Antorini (S), der over for netavisen Altinget.dk løfter lidt af sløret for den reform af erhvervsskolerne, regeringen snart præsenterer.

Hun mener, at erhvervsuddannelserne blev glemt i 00ernes uddannelsesdebat.

»Snakken om, at vi var på vej ind i et vidensamfund, blev oversat til, at alle skulle have en universitetsuddannelse. Det er helt forkert. Danmark er både et viden- og produktionssamfund,« siger undervisningsministeren, der understreger, at det skal gøres attraktivt for de helt unge at vælge en erhvervsuddannelse.

I 2001 valgte godt hver tredje ung således en erhvervsuddannelse efter grundskolen, mens det i år var færre end hver femte. Ifølge beregninger fra Ugebrevet A4 er eleverne i gennemsnit 21,8 år, når de begynder på en erhvervsuddannelse.

Ministeren lægger op til at aldersinddele eleverne i et unge- og et voksenspor, så de elever, som har flere års erhvervserfaring med sig, hurtigere kan komme igennem uddannelserne.

Desuden skal flere kunne tage en videregående uddannelse bagefter, hvorfor regeringen vil etablere højniveauspor på erhvervsuddannelserne. Og ændringerne vil også medføre adgangskrav, lyder det.

»Vi kommer til at se på karakterkrav, for jo bedre karakterer, man har med sig fra grundskolen, des større er sandsynligheden for, at man gennemfører sin erhvervsuddannelse. Men vi kommer også til at se på andre modeller, heriblandt optagelsesprøver og optagelsessamtaler. Det kan jo sagtens være, at man har den rigtige motivation for at blive social- og sundhedsassistent, selvom man ikke har bestået matematik i folkeskolen. Det skal man have mulighed for at vise,« siger Antorini til Altinget.dk.

Hun understreger, at der også skal være tilbud til de unge, som dermed ikke kan komme direkte ind på en ungdomsuddannelse. Heriblandt en mere fleksibel 10. klasse og produktionsskoler.

Det er planen, at erhvervsskolereformen skal forhandles på plads i løbet af efteråret.

Dagens Gossip