Antorini: Vi står på en smeltende isflage

Antorini præsenterede onsdag regeringens længe ventede bud på en reform, der skal blandt andet skal sikre, at flere unge søger ind og gennemfører en erhvervsuddannelse, og ifølge ministeren er det nødvendigt med bred opbakning på Christiansborg.

»Med uddannelsespolitik duer det ikke, at man med to års mellemrum først går den ene vej, så den anden vej. Unge mennesker skal kunne se en fremtid for sig. Vi ligger meget vægt på, at det bliver en bred aftale,« siger hun.

Regeringens udspil skal blandt andet sikre bedre vilkår omkring uddannelserne, for eksempel ved oprettelse af campusmiljøer, og hæve niveauet gennem adgangskrav og flere undervisningstimer.

Ifølge Christine Antorini skal reformen få andelen af unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse, til at stige fra 52 procent i dag til 67 procent i 2025. Desuden skal mindst 30 procent af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Indsatsen er nødvendig, understreger ministeren.

»Vi kalder det ikke en brændende platform her i ministeriet, men en smeltende isflage. Det kan man smile af, men vi har faktisk en kæmpe stor fælles opgave i virkelig at gennemføre en ambitiøs reform, for ellers står vi og mangler dygtige faglærte i fremtiden,« siger hun.

Dansk Folkeparti er enig i, at der er brug for en reform, men undervisningsordfører Alex Ahrendtsen (DF) mener ikke, at det nuværende udspil vil ændre en tøddel på andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse.

»Med regeringens udspil vil vi højst stabilisere andelen. Jeg tror ikke, at vi når 30 procent i 2025,« siger han.

DF-ordføreren mener, at der blandt andet er behov for at indføre markante adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, så højst en tredjedel af de unge vælger det almene gymnasium. Det kan være krav om et karaktergemmesnit på otte eller ni, alt efter antallet af ansøgere.

»Isflagen bliver ikke mindre, men skal den være større, må vi se på uddannelserne samlet,« siger Alex Ahrendtsen.

Ved onsdagens præsentation ønskede Christine Antorini ikke i første omgang at imødekomme DFs krav om højere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser end erhvervsskolerne.

»Vi foreslår i vores udspil, at når vi indfører adgangskrav til erhvervsuddannelser, så skal der også gælde de tilsvarende adgangskrav for de gymnasial uddannelser. Vi kommer til at kigge på det, så der er ens forudsætninger,« siger hun.

I Venstre erklærer man sig i store træk tilfreds med udspillet, og undervisningsordfører Peter Juel Jensen (V) mener, at regeringen har været god til at komme partiets ønsker i møde.

Venstre vil dog efter alt at dømme vil kræve en bagkant på den fleksuddannelse, som regeringen vil indføre for de unge, der ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Partiet mener således, at folkeskolereformen vil gøre fleksuddannelsen overflødig.

Dagens Gossip