Arbejdsglæden halter hos postbudet

Undersøgelsen bygger på svar fra cirka 16.000 beskæftigede, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har indsamlet. Ugebrevet A4 har efterfølgende gennemgået svarene på 124 forskellige spørgsmål om arbejdsmiljø og noteret, hvilke faggrupper der for hvert spørgsmål har det bedste og værste arbejdsmiljø.

Bundplaceringen til postbude og medarbejdere indenfor nærings- og nydelsesmiddelindustrien skyldes, at medarbejderne både klager over dårligt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Postbudene er blandt andet utilfredse med manglende anerkendelse, for lidt mening med arbejdet, højt tempo og stress.

Morten Søndergaard, der er fællestillidsmand for 3Fere på Københavns Postcenter, fortæller, at fyringsrunderne, som Post Danmark har gennemført de seneste år, har tæret på glæden ved at gå på arbejde:

»De vedvarende fyringsrunder gør medarbejderne vanvittigt bange. Folk har en frygt siddende i kroppen og er krøbet lidt sammen. Når tillidsfolk går til ekstraordinært møde, bliver der simpelthen så stille, og når en fyringsrunde er overstået, genopstår det kollegiale fællesskab ikke bare dagen efter. Den, der ikke fik fyresedlen, tænker: Hvorfor var det ikke mig - og hvornår kommer næste gang?« siger Morten Søndergaard til Ugebrevet A4.

Mens en del faggrupper ønsker et bedre arbejdsmiljø, er ledere, ingeniører og arkitekter de faggrupper, der er mest begejstrede for at gå på arbejde.

Dagens Gossip