Arbejdsløse skal uddannes til en fast plads på arbejdsmarkedet

»Det, der er afgørende for regeringen, er, at flere borgere opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet - sådan, at vi får færre borgere, der kun er med på arbejdsmarkedet, når det går godt,« siger hun.

Mette Frederiksen mener, at satsningen især kommer danskere med ingen eller kort uddannelse til gode, fordi de vil få kompetencer, der gør dem i stand til at bestride flere typer jobs. Hun kalder initiativet en »demokratisering af Danmark«:

»Flere skal have muligheden for selv at bestemme, hvordan deres arbejdsliv skal se ud«.

Regeringen mener ikke, at alle arbejdsløse skal gennemføre et uddannelsesforløb.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at det her handler ikke om, at alle skal have uddannelse, eller at der skal være tale om meget lange uddannelsesforløb. Vi taler om korte, målrettede kompetenceforløb, der gør, at den enkelte får et stærkere fundament at stå på,« siger Mette Frederiksen og sætter konkrete ord på nogle af de kompetencer, der vil blive efterspurgt:

»Vi ved jo, at vi står over for meget store anlægsinvesteringer rundt om i Danmark, når der skal bygges supersygehuse, jernbanen skal elektrificeres, der skal energirenoveres og bygges en Femern-forbindelse. Der vil det være naturligt, at vi får løftet nogle af vores ufaglærte lønmodtagere til at kunne bestride de jobs, der efterspørges«.

Mette Frederiksen understreger, at folk, der selv kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, ikke er målgruppe for satsningen.

»Der er rigtig mange, som mister deres job, der kan komme i arbejde af egen kraft uden hjælp af beskæftigelsespolitikken. Kan man selv, skal man selvfølgelig have lov til at gøre det. Det er at foretrække - både for den enkelte og vi andre«.

Dagens Gossip