Arena Syd fik afslag af byrådet

Byrådet i Kolding Kommune besluttede mandag aften at afvise en ansøgning fra Arena Syd i Vamdrup. Institutionen, der har et løbende lån på 289.000 kroner, ønskede at lånet blev lavet om til et rente- og afdragsfrit lån. Men det afviste byrådet efter indstilling fra økonomiudvalget, skriver Vamdrup Netavis.

Arena Syds ansøgning gav tidligere anledning til dyb uenighed i Kultur- og fritidsudvalget, men resultatet, at sagen blev sendt videre til økonomiudvalget og byrådet med ikke mindre end tre mindretalsindstillinger.

En indstilling gik på at lånet skulle fortsætte som hidtil, som nu sker. En andet på at lave lånet om, som ansøgt, til rente- og afdragsfrit lån og endelig gik en indstilling helt at sløjfe lånet.

Sidstnævnte forslag stod Erik Lund (S) som er kommunens repræsentant i institutionens bestyrelse. Det var også Erik Lund, som havde forlangt sagen til afgørelse i byrådet.

Den selvejende institution, Arena Syd, har i forvejen en gæld på ikke mindre end 6,2 millioner kroner til kommunen ydet gennem årlige rente- og afdragsfrie lån.

Dagens Gossip