Arena Syd: ”Gæld” til kommunen nu i omegnen af 6 millioner kroner

Den selvejende institution Arena Syds gæld til Kolding Kommunes har udviklet til en anseelig størrelse og andrager nu i omegnen af 6 millioner kroner.

Arena Syds økonomi er på ny på tapetet i kommunen og er på vej til at udvikle sig til en varm politisk kartoffel, skriver Vamdrup Netavis.

Årsagen er, at den selvejende institution vil frigøre sig fra sine forpligtelser over for et kommunalt lån på 269.000 kroner. Arena Syds bestyrelse har nemlig anmodet kommunen om, at det pågældende lån sidestilles med de øvrige gældsposter. Det vil sige, at det ønskes lagt om til også at være rente- og afdragsfrit.

Bliv ven med Dagens Kolding - Altid gratis nyheder

Den ”selvejende” institution i Vamdrup har hidtil nydt stor gavn af kommunens gavmildhed. Side 2008 er der ydet rente- og afdragsfrie lån på ikke mindre end i omegnen af en million kroner hvert år. Og det betyder, at institutionen reelt nu ”skylder” kommunen 6,2 millioner.

Men da det handler om rente- og afdragsfrie lån, er der i praksis tale et reelt kommunalt driftstilskud. Og nu vil man så have lagt 269.000 kroner oveni.

Arena Syds kontroversielle anmodning har været behandlet i Kultur- og fritidsudvalget, men uden afklaring. Nu skal sagen om de 269.000 kroners fremtid behandles i økonomiudvalget og senere i byrådet.

Tre mindretals indstillinger

Forud ligger der ikke mindre end tre mindretalsindstillinger fra Kultur- og fritidsudvalget. Et mindretal på fire ud af udvalgets otte medlemmer ønsker, at institutionen fortsat skal overholde indgåede forpligtelser over for lånet på 269.000 kroner ved at betale afdrag og renter.

Et andet mindretal på tre medlemmer går ind for at efterkomme Arena Syds anmodning, mens et lille mindretal på kun et medlem ønsker helt eftergive det omstridte lån.

Og på baggrund af lighed i udvalget, indstiller by- og udviklingsdirektør Thomas Bo til økonomiudvalget, at Arena Syd fortsat skal betale indgående forpligtelser om afdrag og renter, hvilket andrager 26.900 kroner halvårligt plus renter. Næste rate skal erlægges 10. december.

Udviklingen i sagen betyder, at sagen, som skal behandles på mandag i økonomiudvalget, står helt åben.

Dagens Gossip