Arla Foods i gigant-fusion i England og Tyskland


Mejeri-giganten Arla Foods oplyser nu, at man planlægger en kæmpe fusion med to store mejerier i Tyskland og England.

Det drejer sig om henholdsvis  Tysklands 8. største mejeri, andelsselskabet, Milch-Union Hocheifel (MUH) med ejere i Tyskland, Belgien og Luxembourg, samt med Storbritanniens fjerde største mejeri, andelsselskabet Milk Link.

Andelshaver-repræsentanterne i de tre selskaber skal tage stilling til fusionerne 26. juni 2012.

Bliver fusionerne en realitet, har Arla fremover andelshavere på selskabets fires største markeder, Storbritannien, Sverige, Danmark og Tyskland, samt i Belgien og Luxembourg.

- Hvis andelshaverne vedtager disse fusioner, cementerer det Arla Foods’ position som et af Europas mest velfunderede mejeriselskaber. Vi får en bred ejerkreds, der leverer en betydelig mængde mælk og et meget stærkt miks af produkter – både til forbrugerne og til industrien. Såvel Milk Link som Milch-Union Hocheifel er stærke, veldrevne mejerikoncerner, som med deres produktportfølje og produktionsanlæg vil styrke vores forretning i Tyskland og Storbritannien, siger administrerende direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh.

Han fremhæver, at begge selskaber ligesom Arla Foods er ejet af mælkeproducenter.

- I hvert af de tre selskaber er målet at skabe værdi til vores ejere i form af en stærk mælkepris. Det vil det også være fremover, og vores forudsætninger for at levere gode resultater styrkes, hvis disse planer realiseres, siger Peder Tuborgh.

Formanden for Arla Foods’ bestyrelse, Åke Hantoft, har i forhandlingerne frem til de endelige fusionsaftaler mærket et stærkt fællesskab med de øvrige to selskaber:

- Alle tre mejerikoncerner er skabt af mælkeproducenter, som gennem investeringer har bygget selskaber op, som vi i dag kan være stolte af. Nu finder vi sammen for at skabe et selskab, der også i fremtiden er rustet til at aftage vores mælk og skabe højest mulig værdi ud af den, siger han.

Fakta om fusionen:
• Med fusionerne vil Arla Foods vokse fra 8.024 andelshavere i Danmark, Sverige og Tyskland til ca. 12.300 andelshavere i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Storbritannien.

• Arla vil fremover indveje over 12 mia. kg mælk (mod ca. 9 mia. kg mælk i dag).

• Navnet vil fortsat være Arla Foods amba. • Andelshaverne i henholdsvis Milk Link og MUH vil fortsat være andelshavere i henholdsvis Milk Link og MUH. Disse to selskaber bliver medlemmer af Arla Foods amba, efter samme model som ved fusionen med tyske Hansa-Milch i 2011.

• Tilsammen havde de tre andelsselskaber i 2011 en omsætning på ca. 65 mia. kroner.

• Arlas omsætning vokser i Tyskland fra 6 mia. kroner til næsten 11 mia. kr.

• Storbritannien er i dag Arlas største marked med en omsætning på næsten 13 mia. kroner 2011. Den omsætning øges med godt 5 mia. kr. til ca. 18 mia. kr.

• Hvis det bliver et ja til fusionerne, forventes de at træde i kraft i løbet af efteråret 2012. Fusionerne skal godkendes af konkurrencemyndighederne i de respektive lande.

• De nye ejere bliver repræsenteret i Arla Foods’ bestyrelse og repræsentantskab. Milk Link får 2 pladser i bestyrelsen (men 1 stemme), og 10 pladser i repræsentantskabet. MUH får 2 pladser i bestyrelsen og 9 i repræsentantskabet. Arla har tidligere på foråret igangsat en generel revision af det demokratiske systems opbygning i andelsselskabet Arla Foods, og dette arbejde fortsætter.

• Arlas britiske mælkeleverandører, samlet i Arla Foods Milk Partnership (AFMP), fortsætter den nuværende tilknytning til Arla Foods UK plc.

Dagens Gossip