Auken overvejer erstatning til ulveofre

Hvis ulvene - som alt foreløbig tyder på - vælger at slå sig permanent ned i Danmark, vil landmænd blive nødt til at tage særlige forholdsregler for at beskytte deres dyr, men det er formentlig umuligt at forhindre angreb helt og aldeles. Derfor vil miljøminister Ida Auken (SF) nu undersøge muligheden for at udbetale erstatninger til ofrene for ulveangreb.

»Det er helt ekstraordinært, at ulven er kommet tilbage til Danmark efter 200 år. Derfor er jeg villig til at se på, om vi skal have en erstatningsordning alene målrettet ulveangreb,« siger miljøministeren.

Det er Vildtforvaltningsrådet, der skal se nærmere på, hvordan en eventuel ordning kan strikkes sammen. Rådet kan hente inspiration i Tyskland og Sverige, hvor man allerede har ordninger på plads.

»Vores nabolande har vist, at det kan lade sig gøre at leve side om side med ulven. Både Tyskland og Sverige har forskellige erstatningsordninger for ulveangreb, og derfor synes jeg, at det er naturligt, at vi ser nærmere på muligheden for en sådan ordning i Danmark,« siger Ida Auken.

I Sverige udbetaler man erstatninger efter faste tariffer og kompenserer derudover landmændene for ekstraudgifter i forbindelse med angreb fra ulve. Erstatningen udbetales dog først, når det med relativ sikkerhed kan slås fast, at det er ikke er et andet dyr, eksempelvis en stor hund, der står bag angrebet.

Dagens Gossip