Bæltefiksering i psykiatrien kan relativt let undgås

God plads på de psykiatriske afdelinger, involvering af de psykiatriske patienter i deres egen dagligdag og behandling og obligatorisk evaluering, når der er brugt tvang: Det er midlerne, der kan nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, konkluderes det i studiet, som bygger på statistiske beregninger på svarene af en spørgeskemaundersøgelse sendt til samtlige afdelingssygeplejersker på psykiatriske centre rundt om i Danmark og Norge.

»Bæltefiksering er selvfølgelig værst for patienterne, men for fagfolk på de psykiatriske afdelinger er det også ubehageligt at skulle spænde patienter fast med et bælte i år 2013. Jeg tror egentlig, at de fleste er enige om at brugen af bæltefiksering skal nedbringes, men der har i høj grad manglet viden og undersøgelser af, hvordan man kan gøre det i praksis,« siger Mette Brandt-Christensen, som er klinikchef og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, til Videnskab.dk.

Hun er medforfatter på den nye undersøgelse fra Region Hovedstadens Psykiatri, som netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Perspectives in Psychiatric Care.

De afdelinger, som systematisk evaluerede alle tilfælde af tvangsfiksering, havde 64 procent færre tvangsfikseringer end de afdelinger, som ikke gjorde det.

»Det er jo ikke en metode, som er dyr eller kompliceret at indføre. Det tager selvfølgelig tid for personalet, men det ser ud til, at det er rigtig godt, at personalet har fokus på at følge op på situationen, når der har været brugt tvang,« siger professor i Klinisk Psykiatri Poul Videbech fra Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

Og der var 58 procent færre tvangsfikseringer på de afdelinger, hvor patienterne deltog i behandlingsmøder, havde mulighed for at påvirke afdelingens husorden eller havde indflydelse på, hvad der blev skrevet i sygeplejejournalen, skriver Videnskab.dk.

På afdelinger, der levede op til to ud af tre kriterier for god plads - om der var enmandsstuer på afdelingen, om afdelingens fællesareal talte mere end 25 kvadratmeter per patient, og om afdelingssygeplejerskerne ikke oplevede afdelingen som »tætpakket« - var der 46 procent færre tvangsfikseringer.

Dagens Gossip