Bæveren er i tilbage i topform

Fritlevende bævere havde været fraværende i Danmark i mere end tusind år, da Skov- og Naturstyrelsen i 1999 satte 18 bævere ud i Klosterheden ved Lemvig. Her har der været optimale levevilkår for pattedyret, som er Europas største gnaver, og en optælling tidligere på måneden har nu vist, at der er omkring 185 bævere i Vestjylland.

Det er der grund til at glæde sig over, for det er til gavn for en lang række andre dyre- og plantearter, forklarer skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen.

»Vi synes jo, at det er godt, og det var også derfor, vi reintroducerede den i 1999. Det gjorde vi, for at den skulle etablere sig som en fast del af det danske dyrerige. Bæveren er det, man kalder en økologisk nøgleart, fordi dens aktiviteter ændrer landskabet, og det er til gavn for en lang række andre dyr og planter. Bæveren bygger dæmninger og får dannet fladvandede søer, det kan være godt for vandfugle som ænder og vadefugle, flagermus, som får nogle nye arealer at jage over, det kan være godt for frøer og tudser samt en lang række insekter,« siger han.

Det er dog ikke alle, der er lige glade for at se bæveren formere sig i den danske natur.

Lodsejere har klaget over, at bæverens dæmninger oversvømmede deres jord, mens sportsfiskere har været yderst utilfredse med, at dæmningerne har gjort det sværere for eksempelvis havørreden at svømme på grund af de forhindringer, dæmningerne skaber.

Thomas Borup Svendsen garanterer dog, at Naturstyrelsen holder øje med, om bæverne har en negativ effekt på fiskebestanden, men sådan ser det ikke ud, siger han. Han tilføjer, at det også kan være generende, når bæverne fælder et træ, som ejeren gerne vil bevare. Men det er bæverens natur at bygge dæmninger af træet, forklarer han.

»Når en bæver bygger en dæmning, opnår den den fordel, at den kan svømme til sin føde. Bæveren bevæger sig nødigt mere end 10 meter fra vandet, og når den laver en oversvømmelse, kan den svømme hen til de træer og buske, den skal spise af. Samtidig får den mulighed for at gemme sig for sine naturlige fjender som bjørn, ulv og ræv i vandet,« siger skovrideren.

Naturstyrelsen foretager årligt en opgørelse over bæverbestanden i Vestjylland i samarbejde med eksperter fra Aarhus Universitet og frivillige. I år foregik optællingen fra 9.-11. april.

Dagens Gossip