Baneprojekt vækker dyb bekymring

Anlæggelsen af det nye omdiskuterede dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens vækker nu dyb bekymring hos naboerne til banen. Så meget, at de nu gennem et åbent brev til kommunen og Banedanmark forsøger at råbe om hjælp, skriver Vamdrup Netavis.

Det er især anlægsperioden, som varer i mindst to år, der bekymrer. Der er nemlig optræk til at området langs banen gennem byen fra april næste år forvandles til Danmarks anden største byggeplads – vist kun overgået af metroen i København.

Beboerne frygter store gener af støj og kørsel med lastbiler og maskiner døgnet rundt vil gå ud over deres huse og trafiksikkerheden.

Nødråbet kommer fra beboerne ved Ballegårdsvej.

- Fra april 2014 bliver vores stille villavej til en motorvej med lastbiler og anden tung trafik. Vi kan frygte lastbilkørsel 24 timer, alle ugens 7 dage i 365 dage plus 365 dage. Vores villavej har kun en bredde på kun 5 meter + 30 cm brosten + 40 cm græsareal foran husene. Ballegårdsvej er endvidere sikker skolevej for børnene i Bastrup, der cykler over viadukten gennem Kongeåparken for at komme til Vamdrup Skole Øst, den tidligere Kongeåskole.

Beboerne gør endvidere opmærksom på, at flere huse er fra én tid, hvor man byggede huse uden sokkel, og at disse næppe kan holde til belastningen fra den tunge trafik. Endvidere ligger seks huse mindre end 1,6 meter fra vejen.

- Ballegårdsvej har en asfaltbredde på 5 meter, hvilket det ikke gør det muligt for to lastbiler at køre forbi hinanden. Ligeledes bor her børn, der cykler på vejen når de skal i skole, til fritidsaktivitet eller besøge kammerater, hedder videre i brevet.

Har forgæves anvist andre muligheder

Beboerne i Bastrup er bekymrede, fordi Banedanmark har udpeget en stor mark netop ved Ballegårdsvej som oplags- og materialeplads under byggeriet af dobbeltsporet. De skriver derfor videre:

- Beboere på Ballegårdsvej har været i dialog med Bane Danmark, og vi har fra vores side anvist andre tilkørselsmuligheder uden gener for andre husejere. Vi har blandt andet foreslået, at al jordkørsel med mere let kunne ske via en afkørselsrampe fra omfartsvejen, A 25. Men desværre har Vejdirektoratet skuffende afvist denne mulighed.

Beboerne på Ballegårdsvej er meget bevist over, hvor meget jord, muld og skærver der skal køres til for at stabilisere baneunderlaget igennem mosen, Bastrupdam, for at få spor det nye spor 2 op på samme niveau som spor 1.

- Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved om spor 2 har sin berettigelse. Det lader vi andre om, men vi stiller spørgsmålstegn ved om en smal villavej med gamle huse, nogen uden sokkel og tilmed en sikker skolevej for omegnens børn skal være hovedfærdselsåren til og fra den store byggeplads, står der at læse i brevet, som er af underskrevet af Marit Petersen, Ballegårdsvej på vegne af beboere på Ballegårdsvej.

Dagens Gossip