Bankanalyse: Amerikanske aktier vil stige

Som galopheste til derby står amerikanske virksomheder parate til at levere endnu en slutspurt for resten af året.

I en ny større analyse, der bliver offentliggjort i dag, vurderer Sydbank, at der er betydelige gevinster for investorer at hente på det amerikanske aktiemarked.

»Der er jo ikke nogen tvivl om, at udsigten for amerikansk økonomi er blevet en smule bedre i løbet af foråret. Det betyder ikke, at vi vil se kraftig vækst, men trods alt en moderat vækst, og det vil påvirke virksomhederne positivt,« siger Bjørn Schwarz, aktieanalysechef hos Sydbank.

Højere end »all time high«

Siden 2010 har amerikanske aktier generelt klaret sig bedre end globale aktier, og de ledende indeks i USA er flere gange i år lukket i all time-high.

»Gennem de sidste par år har vi set, at i de perioder, hvor gældskrisen er blusset op, har investorerne søgt tilflugt i dollar-aktiver, herunder amerikanske aktier, fordi man har anset det som værende mere sikkert,» siger Bjørn Schwarz.

Men aktiechefen mener alligevel, at der er mere at hente og at det amerikanske SP 500-indeks - der omfatter 500 af de største børsnoterede selskaber i USA - ved årets udgang vil nå op i et niveau omkring 1750. Det svarer til en stigning på 7,6 procent.

Vækst og lave omkostninger

Efter flere år med krise, nervøsitet og senest bekymringer om den berygtede finanspolitiske afgrund Fiscall Cliff er væksten nemlig ved at vende tilbage til USA.

Vi har fået en stribe nøgletal, der peger på, at forbrugerne er blevet mere optimistiske, flere amerikanere kommer i arbejde og boligpriserne stiger.

Derudover har amerikanske virksomheder den fordel, at de stadig kan låne til meget lave renter og at udgifterne til råvarer og energi er relativt lave, forklarer Bjørn Schwarz.

»Vi har i året set faldende råvarepriser, hvilket i hovedparten af virksomhederne er ensbetydende med faldende omkostninger. Det gavner selvfølgelig bundlinjen, der i mange virksomheder i forvejen er positivt påvirket af stram styring de seneste år,« siger Bjørn Schwarz til Berlingske Business og fortsætter:

»Derudover er der jo en energirevolution i gang i USA i forhold til især skifergas, der kan tiltrække flere investeringer til amerikansk økonomi og være med til at forbedre forholdene på arbejdsmarkedet yderligere over de næste 10 år. Det er også noget, der taler for amerikanske aktier,« siger han.

Højere indtjening per aktie

Sydbank forventer, at de bedre muligheder for virksomhederne vil afspejle sig i, at gennemsnitlig stigning i indtjening per aktie for SP 500-virksomhederne på 9-11 procent for resten af året.

Og det er især de såkaldte cykliske selskaber, der er mest følsomme overfor konjunkturudsving, der ifølge Sydbank har mest potentiale til at rykke på sig i den kommende tid. De er nemlig relativt billige, vurderer Bjørn Schwarz.

»Der hvor man kan sige, at priserne er mest attraktive lige nu er indenfor de cykliske brancher. De har lidt under en afmatning af økonomien. Men nu begynder vi at se et forbedret konjunkturbillede og så vil det være de cykliske virksomheder, der kommer til at profitere, fordi de har et efterslæb i forhold til udbytteaktierne,« siger han.

Fed udgør stor risiko

Med forventninger om aktiestigninger på over syv procent, er Sydbank altså ikke med på listen over finanshuse, der forudser en såkaldt korrektion på de globale aktiemarkeder i krystalkuglen. Men Sydbank er dog enig i, at der er faremomenter forude.

Især ser banken en trussel i, renterne kan stige, hvis den Amerikanske Centralbank, Fed nedtrapper sit omfattende opkøbsprogram tidligere end ventet.

»Det største risiko er, at Amerikanske Centralbank måske for hurtigt for kraftigt træder på bremsen og dermed trækker nogle af de stimuli, den har givet til de finansielle markeder, tilbage,« siger Bjørn Schwarz og fortsætter:

»Omvendt så er Fed meget opmærksom på at finde den rigtige balance, så jeg synes, at frygten er lidt overgjort,« siger han.

Derudover så peger Sydbanks analyse også på, at amerikansk økonomi - og dermed også aktierne - kan få svært ved at holde kadencen, hvis den dårlige vækstudvikling i resten af den globale økonomi - særligt recessionen i Europa - fortsætter. 

Pæn stigning til C20 Cap

Sydbank har i øvrigt også forholdsvis høje forventninger til danske aktier og regner med, at C20 Cap-indekset kommer op i niveau 615 inden udgangen af året, hvilket svarer til en stigning på omkring ni procent fra nuværende niveau.

De høje forventninger afspejler til dels, at store virksomheder som Novo Nordisk, Mærsk og Vestas påvirkes af udviklingen i USA.

Dagens Gossip