Barfoed: Skat er blevet en stat i staten

Sådan lyder hovedbudskabet fra de Konservatives partiformand, Lars Barfoed (K), der søndag som den sidste partileder holder tale på Folkemødet på Bornholm.

»Der er efterhånden mange – og skræmmende eksempler på, at skattevæsenet opfører sig som en stat i staten,« siger Barfoed.

»Skattevæsenet har i dag langt videre beføjelser end politiet. De kan rask væk forlange teledata, rejseoplysninger og mange andre personfølsomme oplysninger. Til sammenligning skal politiet først have en kendelse fra retten, og så kan det i øvrigt kun ske ved forbrydelser til seks års fængsel eller derover,« siger han.

Lars Barfoeds kritik af skattemyndighederne lægger sig i forlængelse af partifællen Brian Mikkelsens (K), der i et interview med Berlingske erkender, at VK-regeringen gav skattemyndighederne alt for vide beføjelser, og at de borgerlige dermed har et medansvar for situationen i Skat, som i flere enkeltsager er blevet beskyldt for at bruge »bøllemetoder« over for borgere og virksomheder.

Sagerne om blandt andre fotomodellen Camilla Vest, en dansk pensionist i Monaco og Stephen Kinnock har afsløret en aggressiv og uens tilgang fra Skat.

Ifølge Barfoed er der en lang række problemer med Skats metoder og arbejde i dag,

»På trods af Grundlovens ord om boligens ukrænkelighed, kan skattevæsenet troppe op i din have på uanmeldt besøg. Vi har set eksempler på, at skattevæsenet har truet borgere med nye krav, hvis de ikke accepterede deres vurderinger. Vi har set eksempler på, at skattevæsenet fratager borgerne retten til at forsvare sig med en sagkyndig. De indefryser ganske enkelt offerets betaling til advokaten. Og vi har set et meget omtalt eksempel på vidt forskellige afgørelser i identiske sager. Den ene blev frikendt – den anden fik fængselsstraf. Det er helt uholdbart,« siger han.

Barfoed er bekymret over, om Skat er i stand til at sikre borgerne herhjemme lighed for loven, og det strider mod Grundloven, hvis borgere ikke får en ens behandling, påpeger han.

De Konservative foreslår derfor en række ændringer af de nuværende regler for Skat.

»For det første skal skattevæsenets beføjelser til at indhente personlige oplysninger begrænses. Det indebærer også et øjeblikkeligt stop for de uanmeldte besøg i villahaverne,« siger han.

»For det andet skal det ikke koste virksomheder og borgere noget at få ret. Når skattevæsenet uretmæssigt har anlagt en sag, skal det selvfølgelig ikke koste borgerne eller virksomhederne penge. Derfor skal der indføres fuld omkostningsgodtgørelse for alle. Det skal også være slut med skattevæsenets udskrivning af dummebøder for fodfejl i borgernes oplysninger. Og for det tredje skal der være god forvaltningsskik og større retssikkerhed for borgerne,« siger Barfoed.

I den kommende uge fremlægger Skats borger- og retssikkerhedschef den længe ventede redegørelse om de seneste måneders mange »skandalesager« i Skat.

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) siger til Politiken, at han vil tage affære, hvis redegørelsens og dens konsekvenser ikke er overbevisende nok, og Holger K. Nielsen erklærer sig parat til – om nødvendigt at sikre, at ansvaret placeres, hvis der er behov for det, og hvis Skat ikke selv gør det.

Dagens Gossip