Bedre skolevej for Dalbys skolebørn

De nye cykelstier langs Bøgevænget i Dalby, som blev færdiggjort i det tidlige forår, har været længe ventede. Glæden er derfor stor hos Vibeke Gregersen, som er medlem af trafikgruppen under Dalby Skoles skolebestyrelse:

- Der er rigtig mange, der har set frem til de nye cykelstier, og der er ingen tvivl om, at de har fået stor betydning for trafiksikkerheden for vores skolebørn. Flere har nu mod på at sende deres børn af sted på cykel og det betyder samtidig, at der er færre, der kører deres børn til skole og dermed færre biler på skolevejene til følge, siger Vibeke Gregersen.

Vejen var tidligere klassificeret som farlig skolevej, hvilket blandt andet betød, at kommunen bekostede buskørsel for elever fra bl.a. Rebæk, som skulle til og fra Dalby Skole. Dette er med de nye stier ikke længere nødvendigt.

Rigtig god proces

Vibeke Gregersen har sammen med resten af skolebestyrelsen og elever fra Dalby Skole været inddraget i processen med at etablere de nye cykelstier. De har blandt andet været til projektmøder og været med til at vælge mellem forskellige løsnings-forslag.

- Det har været en rigtig god proces. Vi har haft en rigtig god kontakt til kommunen, og vi er også med i de fremtidige projekter, som skal sikre en endnu højere trafiksikkerhed omkring Dalby Skole, fortæller Vibeke Gregersen.

Nye cykelstier betyder flere cyklister

Siden de nye cykelstier langs Bøgevænget blev færdiggjort, er der med cykeltællinger registreret en stigning i antallet af cyklister på strækningen. Fra omkring 80 daglige cyklister i 2012, før arbejdet med de nye stier gik i gang, til cirka 100 i 2013 – en stigning på hele 25 procent.

- Stierne er endnu så nye, at det er sandsynligt, at ikke alle cyklister har opdaget dem, og der er derfor god grund til at tro, at tallet vil stige yderligere efter sommerferien, spår Steen Langhoff, ingeniør i By- og Udviklingsforvaltningen, som har været projektleder på arbejdet med de nye cykelstier i Dalby.

Cykelstierne er blevet finansieret af det statsstøttede projekt, Kolding Cykelby.

Dagens Gossip