Bekymring for beskæftigelsesministerens uddannelsesplan

Men forslaget vækker bekymring hos De Konservative, hvor man mener, at man risikerer, at blot endnu flere ledige bliver »parkeret uden for arbejdsmarkedet«.

»Det er meget ukonkret, hvad beskæftigelsesministeren egentlig vil. Men hvis ministeren tænker, at endnu flere skal parkeres på skolebænken, uden at de måske har den store lyst til at videreuddanne sig, jamen så må jeg sige, at jeg godt kan blive meget bekymret for, at vi så kommer til at opleve en stor gruppe ledige, der kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet,« siger partiets arbejdsmarkedsordfører, Benedikte Kiær (K), og påpeger, at der i dag allerede findes kurser, hvor ledige kan tilegne sig yderligere kompetencer.

Også i Dansk Folkeparti er man skeptisk.

»Det er ok at sende folk i uddannelse, hvis det kan give et job. Kurserne skal målrettes de ledige stillinger, der er, og de muligheder, der er for at komme i job. Vi skal ikke bare bevidstløs sende ledige på kurser, hvis det ikke kan give et job bagefter,« siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF).

Hos den liberale tænketank CEPOS lyder konklusionen, at Frederiksens uddannelsesplan vil trække ledigheden op.

»Selvom det er velmenende, så er Mette Frederiksens forslag reelt ikke fokuseret mod at få ledige i beskæftigelse,« udtaler Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør, i en pressemeddelelse.

Mange ledige på kanten af arbejdsmarkedet kan blandt andet have haft store nederlag i uddannelsessystemet, og så hjælper det ikke med mere uddannelse, vurderer han.

»Når man herudover er i uddannelse, er der mulighed for, at man ikke søger de job, der er. Tværtimod kan det give Robert- og Carina-typer muligheden for at gemme sig i overførselssystemet under påskud af, at man er under livslang uddannelse,« siger han.

I stedet for uddannelse skal de ledige motiveres til at søge de tusindvis af job, der opslås hvert eneste år - også under en lavkonjunktur, fortæller Mads Lundby Hansen:

»De mange østeuropæere i blandt andet landbruget er udtryk for, at der er ledige job, men at for mange danske ledige ikke ønsker disse job, men helslere vil være på dagpenge eller kontanthjælp. Der er derfor brug for, at man gennemfører en ambitiøs kontanthjælps- og dagpengereform, som gør det mere attraktivt for ledige at tage et job. Det vil i praksis sige lavere dagpenge og kontanthjælp,« siger han.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger til Politiken, at hun vil have tusindvis af ledige ud af det udskældte aktiveringssystem. De ledige skal i stedet sendes i regulær uddannelse.

»I mange år har uddannelse været noget af det, vi har brugt færrest penge på i beskæftigelsessystemet. Og det, der er brugt flest penge på, er aktivering, vejledning og kurser. Vi skal bevæge skibet i en anden retning,« siger Mette Frederiksen.

Dagens Gossip