Bilos koster samfundet dyrt

Passiv rygning er ifølge undersøgelsen årsag til mellem 4 og 18 procent af tilfældene af astma hos børn, mens cirka 14 procent af tilfældene tilskrives luftforurening fra stærkt befærdede veje.

Forskerne er overraskede.

»Disse nye resultater om gadetrafikken må inddrages for at forbedre vores byplanlægning og politiske beslutninger«, udtaler hovedforfatteren bag undersøgelsen, professor Laura Perez fra Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut i Basel.

Odense Universitetshospital har beregnet, hvor meget astma koster det danske samfund i besøg hos praktiserende læger, hospitaler, medicin, sygedagpenge og førtidspension.

Udgifterne løber op i 1,6 milliarder kroner om året, heraf udgør de sociale ydelser mere end 1,2 milliarder.

Ikke alle udgifter kan henføres til luftforurening fra trafik, men direktør i Astma-Allergi Danmark Thorkil Kjær påpeger, at mange astmapatienters tilstand forværres af netop bilers kvælstofdioxid og skadelige partikler.

»Vi mener helt principielt, at det at kunne indånde ren luft bør være en menneskeret. For en astmatiker er ren luft en forudsætning for at kunne styre sine astmasymptomer og derved have en rimelig livskvalitet«, siger Thorkil Kjær.

Han frygter, at det fortsat høje indhold af partikler fra trafikken i København markant vil øge risikoen for flere astmatilfælde i befolkningen. Derfor er foreningen medunderskriver på en klage til EU-kommissionen over, at Danmark stadig ikke opfylder EU’s luftkvalitetsdirektiv.

Dagens Gossip