Birthe Rønns højre hånd presser hende inden afhøring

For selv om kommissionen efter planen sætter punktum for sine afhøringer med Birthe Rønns udtalelser, så står spørgsmålene stadig i kø. Blandt de helt centrale er, hvorfor Integrationsministeriet frem til 2010 gav statsløse palæstinensere afslag på dansk indfødsret, selv om de ifølge FNs konventioner har krav på at blive danske statsborgere. Allerede i 2008 opdagede ministeriet selv den ulovlige praksis, som dog alligevel ikke blev stoppet.

Det skete på baggrund af en beslutning fra ministeren selv, fastholdt Birthe Rønns tidligere departementschef, Claes Nilas, mandag, da han var i den varme stol.

Han gjorde det samtidig klart, at ministeren set med hans øjne ikke har brudt konventionerne med vilje. Det var en underlæggende »baggrundsmusik« for Birthe Rønn, at konventionerne skulle følges, men hverken mere eller mindre. Derfor ville hun undersøge praksissen i de andre nordiske lande, der kom til andre konklusioner af FNs konventioner, inden Danmark ændrede praksis, uddybede Claes Nilas. Imens fortsatte ministeriet med at vurdere de statsløse ansøgere på baggrund af de hidtidige kriterier.

»Ministeren ville overholde konventionerne, men hun var usikker på konventionernes rækkevidde. Hun syntes ikke, hun var oplyst ordentligt, og hun forstod ikke, hvordan lande, vi normalt er pot og pande med og læser konventionerne på samme måde som, kunne komme til en anden tolkning,« siger Claes Nilas.

Den forklaring står i skarp kontrast til Birthe Rønn Hornbechs version af sagen, der endte med at koste hende ministerposten.

Hun har forklaret i kommissionen, at hun blev chokeret, da det i august 2008 gik op for hende, at der blev begået konventionsbrud i hendes ministerium. Hun forventede ifølge sin egen forklaring, at hendes embedsværk ville rette ind, samt at Folketinget blev orienteret, som reglerne byder. Det skete imidlertid først i 2010, selv om Claes Nilas - i modstrid med Birthe Rønns forklaring - hævder, at han inden da forgæves havde opfordret til at orientere Folketinget.

Det blev han så frustreret over, at han endte med at gå til statsministeriets departementschef, Karsten Dybvad.

»Jeg ville have en moralsk opbakning til, at jeg havde håndteret sagen korrekt. Jeg præsenterer sagen, hvad den går ud på. Dybvad var og er en meget ræsonnabel mand, og han bakker mig fuldstændig op,« husker Nilas.

Hans hukommelse svigtede til gengæld, da han i længere tid igen og igen blev spurgt ind til, om han også huskede at fortælle sin kollega i Statsministeriet, at ministeriet indtil da havde fortsat med at tildele statsborgerskab i strid med de gældende regler.

Og det var også så som så med snakkesagligheden, da han i længere tid blev spurgt ind til et centralt notat, der advarer Birthe Rønn om, at der var et »juridisk problem« i ministeriets fortolkning af konventionen. En formulering, der imidlertid var blevet fjernet, før den nåede ministerens bord. Nilas afviste selv at have slettet det, men kom aldrig med noget klart svar på spørgsmålet om, hvorvidt han havde beordret det slettet.

Dagens Gossip