Biskopper beskylder kirkeminister for aftalebrud

Biskopperne har derfor sendt et fælles brev til ministeren, hvori de minder ham om en aftale, som blev indgået i kølvandet på et udvalgsarbejde i 2011:

»Biskopperne har efter ovenstående udvalgsarbejde indgået en aftale med ministeren om, at sagen skal afvente det igangværende udvalgsarbejde om en ny styringsreform for folkekirken. Nu fremsættes et lovforslag om åremålsansættelse for biskopper på ti år, inden styringsreformudvalgets arbejde er afsluttet og midt i den folkelige debat om reformudvalgets foreløbige rapport,« skriver de i brevet, som Kristeligt Dagblad er i besiddelse af.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, bekræfter, at biskopperne havde en aftale med Manu Sareen om, at lovforslaget skulle afvente udfaldet af den nye styrelsesordning for Den danske Folkekirke.

»For der kan jo være elementer i reformen, som påvirker bispeembedet,« siger Peter Skov-Jakobsen til Kristeligt Dagblad.

Manu Sareen mener dog ikke, at han har brudt nogen aftale. Han henviser til, at spørgsmålet om at tidsbegrænse biskopembedet har været diskuteret mange gange.

»Senest i 2011 blev et lovforslag sendt i høring til blandt andet biskopperne. Biskopperne bad dengang i et samlet høringssvar om, at lovgivningsarbejdet blev sat i bero, og at der blev lavet en redegørelse af bispeembedet,« skriver Manu Sareen i en kommentar til Berlingske Nyhedsbureau og tilføjer:

»Den redegørelse er nu lavet, og herefter har jeg så i går (onsdag, red.) udsendt et nyt udkast til lovforslag i en bred høring. Jeg mener derfor, at der er gjort meget for at imødekomme biskoppernes ønsker.«

De fleste biskopper var til møde i Norge, da Manu Sareen præsenterede sit forslag, og de var ikke orienteret på forhånd.

»Biskopperne har haft rig mulighed for at give deres input til debatten om tidsbegrænset ansættelse af biskopper,« siger Manu Sareen og uddyber:

»Biskopperne har siden begyndelsen af 2008 været tæt involveret i den efterfølgende proces, både som medlemmer af en arbejdsgruppe og som høringsparter forud for fremsættelse af tidligere lovforslag. På den baggrund kan jeg ikke tro, at det her forslag er kommet bag på biskopperne«.

Manu Sareen frygter ikke, den aktuelle sag har svækket biskoppernes tillid til ham:

»Jeg synes, jeg har et rigtig godt samarbejde med biskopperne, og det, er jeg overbevist om, vil fortsætte i fremtiden,« siger han.

Bliver regeringens lovforslag vedtaget, kan en biskop højst sidde i embedet i ti år. I dag kan biskoppen sidde indtil pensionsalderen. Forslaget får dog ikke betydning for de nuværende biskopper.

Dagens Gossip