Blå frygt for borgerløn

Ifølge Venstre og de Konservative indfører man en form for borgerløn, hvis, man som regeringen foreslår i sit udspil til en reform af sygedagpengereglerne, der skal afskaffe varighedsbegrænsningen, sikrer en ydelse på kontanthjælpsniveau til de syge danskere, der ikke er berettiget til at få forlænget deres sygedagpenge.

»Det at afvikle varighedsbegrænsningen og så i stedet indføre en borgerlønslignende ordning er den forkerte vej at gå,« siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen (V), der får opbakning fra de Konservative.

»At begynde at sætte folk på en varig form for kontanthjælp får alt til at stritte på mig,« siger beskæftigelsesordfører Benedikte Kiær (K), der tilføjer:

»Det, man i stedet skal have fokus på, er at give folk den behandling i sundhedsvæsenet, de har behov for. De skal kunne komme sig og komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis man ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis man er så alvorligt syg, så er der førtidspension,« siger hun.

Partierne mødtes i går til forhandlinger med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), der i februar fremlagde regeringens udspil til en reform af sygedagpengereglerne.

Regeringen vil afskaffe den såkaldte varighedsbegrænsning, der i dag betyder, at omkring 8.000 personer årligt falder ud af systemet. Heraf ender 1.400 med at stå uden offentlig forsørgelse.

Samtidig ønsker regeringen, at de sygemeldte allerede efter seks måneder – og ikke som i dag efter 12 måneder – skal have revurderet deres sag. De personer, der ikke kan forlænges eller modtage en anden offentlig ydelse – for eksempel førtidspension eller kontanthjælp – skal tilbydes et ressourceforløb, hvor man uden bagkant modtager en kontanthjælpslignende ydelse, som ikke er afhængig af hverken formue eller ægtefælles indkomst.

Venstre og de Konservative frygter, at der er tale om en syltekrukke.

»Det er fornuftigt nok at arbejde med ressourceforløb, men vi har lige indført forløbene med førtidspensionsreformen, så vi har ikke set dem virke endnu, og du kan stadig med ministerens forslag være på det i al evighed,« siger Hans Andersen, hvis skepsis bliver bakket op af de Konservative.

»Jeg frygter, at der er en masse, der vil ryge ned i en syltekrukke med de her ressourceforløb. Det er jo sådan en evighedsmaskine for nogle, der kunne have været samlet op langt tidligere,« siger Benedikte Kiær.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen maner dog til besindighed.

»Vi taler om at sikre, at mennesker med kræft ikke skal stå i den situation, at de mister deres forsørgelsesgrundlag. At kalde det borgerløn, synes jeg nok er noget voldsomt, og jeg vil opfordre til, at man lukker lidt ned for parolerne og ser, om vi ikke kan finde frem til en bedre lovgivning,« siger Mette Frederiksen, der med de ændrede regler vil skabe »tryghed for de danskere, der har en livstruende sygdom«.

Beskæftigelsesministeren afviser samtidig, at ressourceforløbene skulle være en syltekrukke.

»Tværtimod skal vi bruge ressourceforløbene til at understøtte, at dem, der kan, kommer tilbage til arbejdsmarkedet,« siger hun.

Forhandlingernes største knast blev i går barberet væk, da Mette Frederiksen meldte ud, at hun har valgt at fjerne den såkaldte diagnoseliste fra regeringens udspil. Listen skulle definere hvilke sygdomme, der er livstruende, og dermed være med til at afgøre, om en sygemeldt fortsat kunne få sygedagpenge.

Ændringen sker, efter at flere patientforeninger har kritiseret listen, der indeholdt 11 sygdomme, for ikke at være dækkende.

I stedet lægger ministeren nu op til, at det bliver den praktiserende læge, der skal vurdere, om man lider af en livstruende sygdom.

Mette Frederiksen håber, man kan lukke en aftale på dele af området inden sommerferien.

Dagens Gossip