Blå og røde partier klar til at styrke psykiatrien

»Vi er kendt for at være et af de lande i verden, der bruger mest tvang, selv om det er på kant med menneskerettighederne. Der er ikke sket det store de seneste år, og derfor er det et vigtigt område for os,« siger Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix (Ø).

Regeringens psykiatriudvalg fremlagde fredag dets anbefalinger til fremtidens psykiatri, og et af målene er netop at reducere brugen af tvang over for psykiatriske patienter. I dag udsættes hver femte for en eller flere former for tvang under behandling i det psykiatriske system.

Psykiatriudvalget peger selv på, at forbedringer af psykiatrien kræver flere ressourcer, og Stine Brix er enig.

»Det er oplagt, at vi kigger på det her i forbindelse med finanslovsforhandlingerne med regeringen,« siger Brix, der også mener, at en tidligere indsats ude i kommunerne kan medvirke til at hjælpe folk, inden de udvikler alvorlige psykiske sygdomme.

Også Dansk Folkeparti er klar til at bruge flere penge til psykiatriområdet.

»Der er behov for at sætte flere penge af til psykiatrien, og jeg mener, at det skal være via finansloven, ikke satspuljemidlerne, som skal hjælpe misbrugere, hjemløse og alkoholikere og alle mulige andre udsatte grupper,« siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Partiet har i sit eget finanslovsudspil afsat en milliard kroner årligt ekstra til sundhedsområdet, og Blixt mener, at en del af disse penge skal målrettes psykiatrien.

Også fra Venstre lyder der en opfordring til at prioritere psykiatrien.

»Før valget lovede S og SF, at psykiatrien skulle sættes på finansloven og tilføres to milliarder kroner om året. Det løfte er regeringen for længst løbet fra,« siger psykiatriordfører Jane Heitmann (V), der mener, at sundhedsminister Astrid Krag (SF) nu må se at »komme i arbejdstøjet«.

Hun er enig i behovet for at nedbringe brugen af tvang over for psykisk syge.

»Det er dybt kritisabelt, at sundhedsministeren har ladet brugen af tvang i psykiatrien stige. Venstre har – ligesom udvalget - foreslået, at vi går nye veje i psykiatrien ved eksempelvis at etablere bæltefri psykiatriske afsnit,« siger Jane Heitmann.

Sundhedsminister Astrid Krag oplyser, at hun nu vil drøfte anbefalingerne fra psykiatriudvalget med Folketingets partier i forbindelse med forhandlinger om satspuljemidlerne.

Dagens Gossip