Blåt stempel til Elbæks AFUK-arrangementer

Statsrevisorerne konstaterer, at man ikke har grundlag for at fastslå, at den daværende kulturminister var inhabil i beslutningen om at placere Kulturministeriets arrangementer på AFUK, hvor ministerens mand var ansat. Dog kritiserer statsrevisorerne den manglede dialog mellem Elbæk og ministeriet om hans mulige inhabilitet.

I en skriftlig kommentar til beretningen siger Uffe Elbæk, at han er både glad og lettet over, at Rigsrevisionen støtter den forklaring, som han i december sidste år gav på et stormfuldt samråd i Folketingets Kulturudvalg: At han ikke var inhabil, og at arrangementerne på AFUK var fagligt velbegrundede.

»Det er personligt særdeles tilfredsstillende, at der er fuldstændig sammenfald mellem min egen gennemgang af sagen på samrådet og Rigsrevisionens rapport. Det betyder, at der nu er sat et punktum for sagen, og at jeg kan fokusere på mine fremtidige politiske opgaver,« siger Uffe Elbæk, der i dag er menigt folketingsmedlem for de Radikale.

Mens den tidligere kulturminister altså frifindes, er der kritik af Kulturministeriet. Rigsrevisionen noterer sig, at ministeriet ikke har haft tilstrækkelig kontrol med møde- og repræsentationsudgifter i 2011. Blandt andet er der i flere tilfælde blevet afveget fra interne regler for beløbslofter.

Tre af de fem arrangementer på AFUK er således ikke blevet »håndteret helt tilfredsstillende, for eksempel med hensyn til overholdelse af beløbsloft for bespisning og indhentning af alternative tilbud,« som det hedder i Statsrevisorernes bemærkning.

»Som tidligere minister ærgrer jeg mig naturligvis over, at disse administrative problemer også har fundet sted i min ministerperiode, og at fejladministrationen også foregik i forbindelse med arrangementerne på AFUK,« siger Uffe Elbæk.

Hans efterfølger som kulturminister, Marianne Jelved (R), understreger, at ministeriet er i færd med at rette op.

»Jeg noterer mig, at man i Kulturministeriet tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning og allerede er langt i arbejdet med at stramme op på den interne praksis, der kritiseres. Dette arbejde har jeg tillid til, at ministeriet fortsætter fremadrettet på tilfredsstillende vis,« siger hun i en skriftlig kommentar.

Dagens Gossip