Blekingegade-kommissionen bliver forsinket

Blekingegade-kommissionen blev nedsat i september 2010, og, som det fremgår af brevet, skulle beretningen om resultatet af kommissionens arbejde foreligge senest tre år senere, altså til september i år.

»Kommissionen har siden nedsættelsen stræbt efter at følge ovennævnte henstilling om færdiggørelsen af beretningen - så vidt muligt - inden for den givne tidsramme. Til trods for bestræbelserne herpå må kommissionen konstatere at det ikke lader sig gøre,« skriver Jens Rosenløv til ministeren.

Blekingegade-kommissionen har til opgave at undersøge, om Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller andre centrale myndigheder modvirkede eller blandede sig i politiets og anklagemyndighedens opklaring og strafforfølgelse af Blekingegadebanden.

En af årsagerne er, at kommissionen bliver mindst syv måneder forsinket, er, at der har været problemer med at sikre de lokaler, som kommissionen skulle arbejde i.

»Først i begyndelsen af 2011 kunne kommissionen imidlertid modtage klassificeret materiale, idet opfyldelsen af Politiets Efterretningstjenestes krav til sikring af lokalerne trak ud,« fremgår det af brevet.

Derudover er det materiale, som kommissionen skal undersøge, både i art og omfang været særligt krævende. Jens Rosenløv skriver, at materialet hovedsageligt skulle fremskaffes fra Politiets Efterretningstjeneste og ofte daterer 25-30 år tilbage og derfor skal hentes frem fra arkiverne, hvilket »forståeligt har taget tid hos de myndigheder, som kommissionen har henvendt sig til«.

Derudover har vidneafgivelserne fra kommissionens 69 afhøringer vist sig at fylde omfattende 493 sider.

»Vidneforklaringerne og svarene på de skriftlige spørgsmål skal sammenholdes med det modtagne materiale, hvilket i alt skal indgå i den undersøgelse, der fremgår af kommissoriet, som skal beskrives i beretningen,« forklarer kommissionsformanden.

Han forventer at have et udkast til beretningen klar i begyndelsen af 2014 og efter korrektur og tryk, er den endelige version klar i løbet af april eller maj 2014.

Dagens Gossip