B&O-regnskab bekræfter den blødende bundlinje

Omsætningen for Bang & Olufsen i tredje kvartal af det forskudte regnskabsår endte på 655 millioner kroner. Resultatet før skat ender på et underskud på 125 millioner kroner.

Det viser regnskabet, der er blevet offentliggjort fredag morgen. Tallene var forventede. 22. marts var B&O ude og varsle det skuffende resultat. Med hensyn til forventningerne til årets resultat, så er de også uændrede. B&O venter en årsomsætning på mellem 2.800 og 2.900 millioner kroner og et negativt driftsresultat (EBIT) på mellem 150 og 200 millioner kroner.

Med hensyn til forventningerne til driftsresultatet, så er 40 millioner kroner af tabet relateret til omorganiseringer af organisationen og netværket. Derudover ventes en negativ effekt på cirka 100 millioner kroner fra højere afskrivninger og »lavere aktivering på udviklingsprojekter«.

Det er kerneafdelingen i B&O, AV, der bløder, mens både automobil-afdelingen og det billigere Play-produkt klarer sig relativt pænt. En del af årsagen skal findes i, at B&O skærer ned på antallet af butikker, og at det presser omsætningen, forklarer virksomhedens topchef, Tue Mantoni:

»Mens udviklingen i omsætningen på AV området stadig er en udfordring, viser succeserne med BeoVision 11, B&O PLAY og Automotive at vores investeringer i ny produktinnovation bærer frugt,« siger Tue Mantoni i en kommentar i regnskabet og tilføjer:

»Kvartalet blev negativt påvirket af den accelererede transformation af vores forhandlernetværk i takt med, at vi overgår til færre, mere produktive butikker i Europa. Vi begynder at se en positiv effekt fra vores vækststrategi i Kina, men det er stadig ikke nok til at kompensere for den fortsatte makroøkonomiske svaghed, især i Europa.«

Den pressede situation tvinger Bang & Olufsen til at skære ind til benet. Tidligere har det lydt fra Tue Mantoni, at det ikke var udelukket, at der kunne blive tale om afskedigelser. På trods af at der vil være en lavere »aktivering på udviklingsprojekter«, som der står i regnskabet, så understreges det, at der fortsat vil blive opretholdt et højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling.

Bang & Olufsen oplyser i også i regnskabet, at det skifter ud på direktørgangen. John Bennett-Therkildsen, der er næstkommanderende i operations, trækker sig for at gå på pension. Han bliver afløst af Folkert Bölger.

 

Dagens Gossip