Bødskov: Alt sættes ind for at optrævle hackerangreb

»Jeg kan godt forstå, hvis folk bliver bekymrede over at høre om en sikkerhedsbrist i politiets registre. Og jeg kan også godt forstå dem, der ønsker svar på, om sikkerhedsbristen har betydning for dem personligt. Jeg vil derfor forsikre befolkningen om, at alle nødvendige ressourcer er sat ind for hurtigt at håndtere og skabe klarhed om sagen,« oplyser justitsministeren i en pressemeddelelse.

Københavns Politi er i gang med en intensiv efterforskning, som foregår i et tæt samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Samtidig arbejdes der målrettet på at undersøge og vurdere omfanget af sikkerhedsbruddet samt sikre, at der træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det er PET, som står i spidsen for dette arbejde, og det foregår i tæt samarbejde med navnlig Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. PET vil løbende holde Justitsministeriet orienteret, og PET vil udarbejde en rapport om resultaterne af arbejdet, oplyser justitsministeren.

Hvis efterforskningen eller de yderligere undersøgelser giver anledning til det, vil myndigheder eller andre, som må anses for berørt af sikkerhedsbruddet, modtage nærmere underretning, lover han og understreger, at myndighederne har sat alle nødvendige ressourcer ind for hurtigt at håndtere og skabe klarhed om sagen.

Dagens Gossip